TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
1996150
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
75
1694
10833
1957547
65873
51937
1996150

Your IP: 34.226.244.70
2020-02-29 01:06
Category: Văn bản của tỉnh
Files:
zip.png Quyết định 2253/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 ban hành bộ câu hỏi, trả lời những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, cấp xã trên địa bàn

(1 vote)Created
Size
Downloads
2019-11-27

0
zip.png Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức Hội thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2019

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-07-26
1.85 MB
50
zip.png Quyết định duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hòa Bình đến năm 2025 HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-07
179 KB
424
zip.png Quyết định 22/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua-khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-07
1.07 MB
155
zip.png Chỉ thị số 09-CT/Tu ngày 02/02/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-07
755.48 KB
140
zip.png Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-07-12
2.94 MB
529
zip.png Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng trên địa bàn tỉnh HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-07-07
1.35 MB
235
zip.png Quyết định số 2287/QĐ-SXD ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-07-07
1.13 MB
273
zip.png Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa bình ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-06-24
3.76 MB
370