Tìm kiếm

TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
Category: Văn bản của tỉnh
Page 1 of 5
Files:
zip.png QĐ 20/2022/QĐ-UBND ngày 20/6.2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý dịch vụ công, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-06-27
2.38 MB
26
zip.png QĐ 14 vv ban hanh Qdinh đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê trên địa bàn tỉnh

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-06-10
2.2 MB
30
zip.png 888/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 votes)Created
Size
Downloads
2022-05-19

0
zip.png CT 10 nâng cao CL qly NN trong Hdong ĐT công, ĐT qua mang và gsat, đgia ĐT trên ĐB tỉnh

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-04-25
2.12 MB
27
zip.png QUYẾT ĐỊNH 09 Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với Hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-03-28
2.11 MB
16
zip.png QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc và xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-02-22
2.14 MB
34
zip.png QĐ_Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-02-22
2.18 MB
23
zip.png QĐ 83 vv ban hành Qđịnh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-12-30
14.46 MB
95
zip.png CV 265/BCĐ-KTN quy định một số chỉ tiêu làm căn cứ xác định giá đất cụ thể của các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-12-30
1.86 MB
39
zip.png KH 227/kh-UBND ngày 8/12/2021 vv phát triển đô thị tỉnh đến năm 2025 đạt mục tiêu tỷ lệ đô thi hóa 38%

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-12-15
2.17 MB
85
zip.png 2540/QĐ-UBND ngày 3/12/2021 Quyết định vv quy định chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thực phân lô, bán nền đối với dự án nhà ở trên địa ban tỉnh Hòa Bình HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-12-08
2.08 MB
136
zip.png QĐ 2698/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 vv phê duyệt bổ sung danh mục DV công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh hòa bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-11-23
1.49 MB
26
zip.png QĐ 77 ban hành QĐ tham gia Qly ban giao và tiếp nhân các CTXD thuộc hệ thống CT hạ tầng KT trên địa bàn tỉnh

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-11-23
2.58 MB
29
zip.png 2008/HD-UBND Hướng dẫn Trình tự thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-10-23
929.87 KB
153
zip.png QĐ 2381 vv Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-10-23
1.02 MB
27

speeed

DONGIA

soxaydungnong

DVCQG

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy

064188
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
2309
3199
7276
43247
33655
30533
64188

Your IP: 44.200.30.73
2022-08-16 20:06