TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
1365528
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
414
3199
16831
1317854
69560
61712
1365528

Your IP: 34.228.38.35
2019-04-19 03:06
Category: Văn bản của tỉnh
Files:
zip.png Quyết định duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hòa Bình đến năm 2025 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-07
179 KB
285
zip.png Quyết định 22/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua-khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-07
1.07 MB
103
zip.png Chỉ thị số 09-CT/Tu ngày 02/02/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-07
755.48 KB
86
zip.png Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-07-12
2.94 MB
468
zip.png Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng trên địa bàn tỉnh HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-07-07
1.35 MB
159
zip.png Quyết định số 2287/QĐ-SXD ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-07-07
1.13 MB
186
zip.png Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa bình ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2015-06-24
3.76 MB
289