TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
2259660
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
464
1154
11218
2240511
12578
43844
2259660

Your IP: 35.172.233.2
2020-08-09 10:47
Category: Văn bản của Sở
Page 7 of 7
Files:
zip.png Dự thảo nghị định về quản lý vật liệu xây dựng HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
3.47 MB
162
zip.png Công văn số 2000/SXD-QLHĐXD ngày 02/11/2015 của Sở Xây dựng về việc đăng ký mua bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
232.35 KB
1,309
zip.png Công văn số 2027/SXD-QLHĐXD ngày 06/11/2015 của Sở Xây dựng về việc xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
144.4 KB
182
zip.png Mẫu báo cáo ngành xây dựng năm 2015 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
152.5 KB
175
zip.png Công văn số 2235/SXD-QLHĐXD ngày 04/12/2015 của Sở Xây dựng về việc xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố (lần 2) HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
172.23 KB
173
zip.png Công văn số 2236/SXD-QLHĐXD ngày 04/12/2015 của Sở Xây dựng về việc thiết kế mẫu nhà đa chức năng cỡ nhỏ sử dụng trong cac trường trung học trên địa bàn tỉnh HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
286.95 KB
144
zip.png Quyết định số 2402/QĐ-SXD ngày 29/12/2015 của Sở Xây dựng về việc ban hành nội quy làm việc cơ quan Sở Xây dựng Hòa Bình HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-07
428.82 KB
167
zip.png Hướng dẫn số 207/HD-SXD ngày 04/02/2016 của Sở Xây dựng điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-07
4.14 MB
1,912
zip.png Quyết định số 458/QĐ-SXD ngày 01/4/2016 của Sở Xây dựng về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-07
4.18 MB
167
zip.png Quyết định số 531/QĐ-SXD ngày 11/4/2016 của Sở Xây dựng ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Xây dựng HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-07
2.87 MB
193
zip.png Quyết định số 457/QĐ-SXD ngày 01/4/2016 của Sở Xây dựng ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-07
1.49 MB
166
zip.png Công văn số 662/SXD-QLHĐXD ngày 06/5/2016 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-07
846.66 KB
446
zip.png Công văn số 731/SXD-VP ngày 17/5/2016 của Sở Xây dựng về việc báo cáo thông kê, tổng hợp ngành Xây dựng thwo Thông tư 06/2012/TT-BXD 6 tháng đầu năm 2016 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-07
116.12 KB
137
zip.png Quyết định 22/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua-khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-07
1.07 MB
131
zip.png Công văn số 437/SXD-VP ngày 13/5/2014 của Sở Xây dựng về việc báo cáo 6 tháng đầu năm 2014 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2014-07-12
141.84 KB
926

Văn bản mới ban hành

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy