TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
2259732
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
536
1154
11290
2240511
12650
43844
2259732

Your IP: 35.172.233.2
2020-08-09 11:26
Category: Văn bản của Sở
Page 6 of 7
Files:
zip.png Công văn số 1078/SXD-VLXD ngày 30/9/2014 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2014/TT-BXD ngày 29/8/2014 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
452.02 KB
136
zip.png Quyết định số 963/QĐ-SXD ngày 08/9/2014 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý I và Quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hòa bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
1.28 MB
777
zip.png Công văn số 1157/SXD-QLHĐXD ngày 14/10/2014 của Sở Xây dụng Hòa Bình về việc hướng dẫn công khai năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
1.5 MB
170
zip.png Hướng dẫn số 21/HD-HĐTĐKT ngày 16/12/2014 của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh về đánh giá tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2014 và đăng ký thi đua năm 2015 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
3.7 MB
1,002
zip.png Hướng dẫn số 21/HD-HĐTĐKT ngày 16/12/2014 của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh về đánh giá tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2014 và đăng ký thi đua năm 2015 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
3.7 MB
1,040
zip.png Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) lấy ý kiến nhân dân HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
3.43 MB
163
zip.png Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) lấy ý kiến nhân dân HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
1.55 MB
154
zip.png Bộ câu hỏi và gợi ý trả lời cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
221.03 KB
135
zip.png Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
184.5 KB
157
zip.png Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015 (lần 3) HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
184.5 KB
179
zip.png Quyết định số 797/QĐ-SXD ngày 08/6/2015 ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
4.43 MB
195
zip.png Hướng dẫn số 795/HD-SXD ngày 08/6/2015 của Sở Xây dựng xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí chí phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
406.3 KB
679
zip.png Quyết định số 663/QĐ-SXD ngày 19/5/2015 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý III và Quý IV năm 2014 trên địa bàn tỉnh HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
2.55 MB
208
zip.png Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng, mục tiêu, nhiệm kỳ 2015-2020 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
2.65 MB
157
zip.png Công văn số 1363/SXD-QLHĐXD ngày 07/8/2015 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân công tác tại Công ty Cổ phần kiến trúc Thành Đô HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
279.37 KB
175

Văn bản mới ban hành

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy