TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
2259912
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
716
1154
11470
2240511
12830
43844
2259912

Your IP: 35.172.233.2
2020-08-09 12:08
Category: Văn bản của Sở
Page 3 of 7
Files:
zip.png Công văn số 1307/SXD-QLXD ngày 10/7/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-07-13
375.93 KB
149
zip.png Công văn số 1297/SXD-PTĐT&HTKT ngày 07/7/2017 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu và thí nghiệm đối chứng công trình xây dựng HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-07-13
192.65 KB
355
zip.png Công văn số 1283/SXD-QLXD ngày 06/7/2017 của Sở Xây dựng về việc gia hạn chứng chí hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tỉnh Hòa Bình HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-07-13
226.49 KB
237
zip.png Hướng dẫn lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù đối với một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 thực hiện theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/201 HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-06-27
6.16 MB
8,137
zip.png Công văn số 761/SXD-VP ngày 16/5/2017 của Sở Xây dựng về việc báo cáo thống kê, tổng hợp ngành Xây dựng theo Thông tư 06/2012/TT-BXD 6 tháng đầu năm 2017 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-05-18
210.62 KB
159
zip.png Dự thảo Quyết định sửa đổi Quy chế nâng lương, quy chế chuyển đổi vị trí công tác, thi đua khen thưởng năm 2017 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-05-05
77.17 KB
150
zip.png Quyết định số 432/QĐ-SXD ngày 31/3/2017 của Sở Xây dựng ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-04-13
5.2 MB
812
zip.png Quyết định số 427/QĐ-SXD ngày 31/3/2017 của Sở Xây dựng về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-03-31
7.66 MB
151
zip.png Quyết định số 426/QĐ-SXD ngày 31/3/2017 của Sở Xây dựng về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-03-31
7.51 MB
159
zip.png Giấy mời dự Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2017 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-03-17
682.18 KB
166
zip.png Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Xây dựng Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-03-01
116.18 KB
146
zip.png MẪU BÁO CÁO THÔNG KÊ TỔNG HỢP NGÀNH XÂY DỰNG THEO TT 06/2012/TT-BXD NĂM 2016 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-11-22
443.85 KB
177
zip.png Công văn số 437/SXD-VP ngày 13/5/2014 của Sở Xây dựng về việc báo cáo 6 tháng đầu năm 2014 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
320.05 KB
968
zip.png Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
31.21 KB
145
zip.png Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-12
67.5 KB
656

Văn bản mới ban hành

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy