TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
2259974
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
778
1154
11532
2240511
12892
43844
2259974

Your IP: 35.172.233.2
2020-08-09 12:18
Category: Văn bản của Sở
Page 2 of 7
Files:
zip.png Công văn số 2332/SXD-QLXD ngày 15/8/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-08-15
762.62 KB
49
zip.png Thông báo số 2050/TB-SXD ngày 22/7/2019 tìm kiếm bãi tập kết đổ thải từ việc đào hố móng dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-07-23
121.9 KB
71
zip.png Biểu mẫu thống kê, tổng hợp ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-05-16
578.18 KB
101
zip.png Thông báo số 770/TB-SXD ngày 02/4/2019 của Sở Xây dựng về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Xây dựng

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-04-03
546.28 KB
94
zip.png Kế hoạch số 769/KH-SXD ngày 02/4/2019 của Sở Xây dựng về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-04-03
1.15 MB
68
zip.png Hệ thống biểu mẫu báo cáo theo Thông tư 07/2018/TT-BXD HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-11-13
177.75 KB
245
zip.png Mẫu báo cáo hẹ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-10-24
25.51 KB
99
zip.png Hướng dẫn số 106/HD-SXD ngày 10/9/2018 của Sở Xây dựng về trình tự thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình di dân tái định cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-09-11
1.69 MB
157
zip.png Mẫu Báo cáo thông kê tổng hợp ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2018 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-05-14
239.37 KB
110
zip.png Danh mục các thông tin phải được công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-05-10
281.82 KB
223
zip.png Dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình hàng năm và 5 năm giai đoạn 2017-2021 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-02-22
2.85 MB
169
zip.png Hướng dẫn số 11/HD-SXD ngày 19/01/2018 của Sở Xây dựng về việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-01-22
536.07 KB
386
zip.png hướng dẫn số 2540/HD-SXD ngày 29/11/2017 của Sở Xây dựng xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-12-05
1.05 MB
631
zip.png Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực xây dựng tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-08-01
146.43 KB
175
zip.png Gợi ý trả lời bài dự thi tìm hiều truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình- 70 năm một chặng đường vẻ vang HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-07-20
127 KB
156

Văn bản mới ban hành

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy