TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
1996102
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
27
1694
10785
1957547
65825
51937
1996102

Your IP: 34.226.244.70
2020-02-29 00:20
Category: Văn bản của Sở
Page 1 of 7
Files:
zip.png Kết luận thánh tra số 210/KL-TTr ngày 31/12/2019ày

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-01-16
1.97 MB
14
zip.png Biểu mẫu kiểm điểm tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2019

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-12-23
130.68 KB
23
zip.png văn bản số 3831/SXD-KT-VLXD ngày 16/12/2019 về việc công bố phương án bố trí sắp xếp hệ thông bãi tập kết và kinh doanh cát sỏi trên địa bàn tỉnh

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-12-17
156.07 KB
13
zip.png quy trình quản lý nhà 1 ISO 9001:2015

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-11-19
29.27 MB
36
zip.png quy trình kinh tế - vật liệu ISO 9001:2015

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-11-19
1.17 MB
15
zip.png quy trình Thanh tra, KNTC ISO 9001:2015

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-11-19
8.2 MB
25
zip.png quy trình QH-KT ISO 9001:2015

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-11-19
5.81 MB
23
zip.png quy trình quản lý nhà 2 ISO 9001:2015

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-11-19
29.27 MB
16
zip.png Cac quy trình ISO 9001:2015 của Văn phòng Sở

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-11-19
16.8 MB
36
zip.png quy trình hệ thống ISO 9001:2015

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-11-19
3.77 MB
25
zip.png hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-11-19
5.4 MB
23
zip.png Công văn số 2509/SXD-QLXD ngày 30/8/2019 về việc công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-09-04
784.98 KB
27
zip.png Công văn số 2332/SXD-QLXD ngày 15/8/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-08-15
762.62 KB
25
zip.png Thông báo số 2050/TB-SXD ngày 22/7/2019 tìm kiếm bãi tập kết đổ thải từ việc đào hố móng dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-07-23
121.9 KB
46
zip.png Biểu mẫu thống kê, tổng hợp ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-05-16
578.18 KB
67