TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
2259842
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
646
1154
11400
2240511
12760
43844
2259842

Your IP: 35.172.233.2
2020-08-09 11:55
Category: Văn bản của Sở
Page 1 of 7
Files:
zip.png 1636/SXD-QLN&TTBĐS ngày 6/6/2020 v/v theo dõi, giám sát tình hình hoạt động một số dự án đầu tư trên địa bàn huyện

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-07-23
1.01 MB
9
zip.png 1759/SXD-QLN&TTBĐS ngayg 12/6/2020 v/v theo dõi , giám sát, xử lý tình hình hoạt động một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-07-23
933.5 KB
9
zip.png 747/SXD-QLHĐXD ngày 25/3/2020 v/v hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tình HOT

(1 vote)

Download

747/SXD-QLHĐXD ngày 25/3/2020 v/v hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tìnhCreated
Size
Downloads
2020-03-26
822.03 KB
726
zip.png Kết luận thánh tra số 210/KL-TTr ngày 31/12/2019ày

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-01-16
1.97 MB
68
zip.png Biểu mẫu kiểm điểm tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2019

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-12-23
130.68 KB
49
zip.png văn bản số 3831/SXD-KT-VLXD ngày 16/12/2019 về việc công bố phương án bố trí sắp xếp hệ thông bãi tập kết và kinh doanh cát sỏi trên địa bàn tỉnh

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-12-17
156.07 KB
34
zip.png quy trình quản lý nhà 1 ISO 9001:2015

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-11-19
29.27 MB
80
zip.png quy trình kinh tế - vật liệu ISO 9001:2015

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-11-19
1.17 MB
38
zip.png quy trình Thanh tra, KNTC ISO 9001:2015

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-11-19
8.2 MB
96
zip.png quy trình QH-KT ISO 9001:2015

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-11-19
5.81 MB
64
zip.png quy trình quản lý nhà 2 ISO 9001:2015

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-11-19
29.27 MB
56
zip.png Cac quy trình ISO 9001:2015 của Văn phòng Sở

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-11-19
16.8 MB
82
zip.png quy trình hệ thống ISO 9001:2015

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-11-19
3.77 MB
57
zip.png hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-11-19
5.4 MB
52
zip.png Công văn số 2509/SXD-QLXD ngày 30/8/2019 về việc công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-09-04
784.98 KB
53

Văn bản mới ban hành

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy