TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
2259849
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
653
1154
11407
2240511
12767
43844
2259849

Your IP: 35.172.233.2
2020-08-09 11:56

Bộ Xây dựng công bố tập Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (CTXD) với 959 định mức mới, đảm bảo tính đồng bộ cho toàn hệ thống định mức dự toán XDCT hiện nay.

Đảm bảo đồng bộ 

Tập định mức này thay thế tập Định mức dự toán XDCT phần sửa chữa do Bộ Xây dựng ban hành năm 2009 kèm Quyết định số 1129/2009/QĐ-BXD. Thời gian qua, tập định mức dự toán XDCT phần sửa chữa ban hành năm 2009 được các tổ chức, cá nhân sử dụng hiệu quả trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (ĐTXD) công trình. Phản ánh, đóng góp của các đơn vị, địa phương và chuyên gia trong quá trình sử dụng cho thấy, tập định mức này cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu đổi mới của pháp luật xây dựng cũng như quá trình vận động, đổi mới không ngừng của nền kinh tế cũng như của ngành xây dựng, đặt ra yêu cầu bức thiết phải đổi mới, hoàn thiện hệ thống công cụ, chỉ tiêu định mức kinh tế - kỹ thuật trong quá trình xác định và quản lý chi phí ĐTXD công trình.

Bộ Xây dựng đã công bố bổ sung các tập định mức dự toán XDCT như: Định mức dự toán XDCT phần xây dựng, Định mức dự toán XDCT phần lắp đặt, với nhiều công tác xây dựng mới, phù hợp hơn với biện pháp công nghệ thi công xây dựng tiên tiến, sử dụng vật liệu xây dựng mới, tổ chức sản xuất xây dựng khoa học. Do vậy, tập định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng CTXD ban hành đảm bảo tính đồng bộ cho hệ thống định mức dự toán XDCT hiện nay.

Loại bỏ 797 mức 

Ông Nguyễn Tấn Vinh - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết: Tập định mức mới được hoàn thiện bổ sung các thuyết minh, hướng dẫn sử dụng cho một số công tác sửa chữa bảo dưỡng. Loại bỏ 797 định mức lạc hậu, không còn sử dụng trong thực tế như: Tháo dỡ thiết bị phục vụ thay thế, sửa chữa (tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, vòng bi, may ơ, bánh răng, động cơ điện, lớp bảo ôn thiết bị và đường ống…), chặt ri vê cầu cũ, đục tẩy bề mặt dầm, tường bê tông, phun cát mặt kết cấu bê tông, xây lại gạch chịu lửa…

Hoàn thiện bậc thợ, mức hao phí nhân công làm cơ sở nghiên cứu, sửa đổi, đảm bảo phù hợp với công nghệ xây dựng mới, công tác xây dựng sử dụng vật liệu mới và năng suất lao động, trình độ tay nghề của công nhân xây dựng: Điều chỉnh giảm bậc thợ với mức giảm bình quân 0,38 bậc như: Bậc 4,5/7 xuống 4/7, bậc 3,7/7 xuống 3,5/7, bậc 3,5/7 xuống 3/7. Điều chỉnh giảm hao phí nhân công với mức giảm bình quân 20,6%. Việc điều chỉnh giảm là do một số định mức sửa chữa cũ có bậc thợ chưa phù hợp, một số định mức có hao phí nhân công cao.

Bổ sung mới 366 mức 

Bổ sung mới 366 định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng CTXD. Bổ sung định mức dự toán một số công tác sửa chữa sử dụng phổ biến trên cơ sở các định mức dự toán XDCT đã được công bố như: Xây gạch bê tông khí chưng áp AAC, công tác trát, sửa chữa lớp bảo ôn đường ống, bốc xếp vận chuyển vật liệu và phế thải, sơn bả các bộ phận kết cấu công trình…

Bổ sung định mức dự toán một số công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình giao thông trong đô thị và công trình cầu trong đô thị, một số công tác đảm bảo an toàn giao thông và đèn tín hiệu giao thông trong đô thị. Việc bổ sung các định mức này trên cơ sở quy định tại Khoản 1, Điều 51, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Quyết định số 3025/QĐ-UBND của TP HCM ngày 13/6/2016 về công bố định mức dự toán công tác bảo đưỡng, duy tu một số lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn TP HCM, Quyết định số 1531/QĐ-UBND của TP Hà Nội ngày 3/3/2017 về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP Hà Nội, Quyết định số 3409/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 8/9/2014 về việc công bố định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.

Theo Báo điện tử Xây dựng

Văn bản mới ban hành

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy