Tìm kiếm

TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert

Dự án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hoà Bình đến năm 2025, tỷ lệ 1/5000.Diện tích nghiên cứu: 13.276,05 ha. Quy mô dân số tính đến năm 2025: Khoảng 200.000- 250.000 người, trong đó: Dân số đô thị khoảng 100.000- 150.000 người; Dân số nông thôn khoảng 50.000- 100.000 người

1. Tên dự án: Dự án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hoà Bình đến năm 2025, tỷ lệ 1/5000.

2. Quy mô của dự án:

- Diện tích nghiên cứu: 13.276,05 ha

- Quy mô dân số tính đến năm 2025: Khoảng 200.000- 250.000 người, trong đó:

+ Dân số đô thị khoảng 100.000- 150.000 người

+ Dân số nông thôn khoảng 50.000- 100.000 người

3. Đơn vị triển khai dự án:

Ban quản lý dự án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hoà Bình đến năm 2025, tỷ lệ 1/5000.

4. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án:

- Tổng mức đầu tư: 4.700,947 triệu đồng

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh từ kế hoạch năm 2008

5. Đơn vị triển khai thực hiện dự án:

Ban quản lý dự án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hoà Bình đến năm 2025, tỷ lệ 1/5000.

6. Tiến độ triển khai của dự án:

- Dự án được triển khai từ năm 2007

- Hiện nay đã hoàn thành công tác lập dự án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hoà Bình đến năm 2025, tỷ lệ 1/5000, đang hoàn chỉnh để thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: Quý IV năm 2009

speeed

DONGIA

soxaydungnong

DVCQG

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy

064148
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
2269
3199
7236
43247
33615
30533
64148

Your IP: 44.200.30.73
2022-08-16 19:45