Ngày 28/4/2016 Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2016. Tham dự hội nghị có Trưởng ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương; Cục An toàn thông tin và đại diện các Sở, Ban, ngành của tỉnh.

dang bai 1

Trưởng ban chỉ đạo ứng dụng CNTT,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương  
phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị

    Hội thảo đã đưa ra những tồn tại hạn chế của công tác an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trong  thời gian qua  như:  một số cơ quan đơn vị còn xem nhẹ tầm quan trọng và sự cần thiết an toàn, an ninh thông tin tại cơ quan đơn vị; chưa ban hành quy chế, quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; hạ tầng kỹ thuật hệ thống mạng còn nhiều hạn chế và tiềm ẩn nguy cơ về mặt an toàn, an ninh thông tin…

    Hội thảo cũng đã đưa ra một số giải pháp để khắc phục những hạn chế trong thời gian tới như: Tiếp tục tăng cường triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến chuyên đề về an toàn, an ninh thông tin số; rà soát, triển khai thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, tuân thủ các quy trình, quy định về bảo mật cho các hệ thống thông tin; đầu tư trang thiết bị, phần mềm diệt virus có bản quyền đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, hoàn thiện hệ thống mạng dùng riêng của tỉnh đến các xã phường; nâng cao nhận thức cho các cấp lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trong cơ quan nhà nước về an toàn an ninh thông tin; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc phòng ngừa, xử lý các sự cố mất an toàn, an ninh thông tin trên mạng.

viết bởi Đinh Đức Thiện