Tìm kiếm

TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
2598613
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
803
1214
4518
2586694
22611
31584
2598613

Your IP: 35.170.64.36
2021-06-23 17:50

Ngày 01/6, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Văn Thu, Bí thư ĐUK các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Đoàn Văn Thu, Bí thư ĐUK các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Sở Xây dựng khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Sở Xây dựng gồm 7 chi bộ trực thuộc, có tổng số 55 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy đã lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Tuân thủ các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, chăm lo xây dựng và củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong tập thể cấp ủy và tập thể lãnh đạo.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn rà soát, điều chỉnh, lập và trình UBND tỉnh phê duyệt các đồ án quy hoạch trọng điểm, có ảnh hưởng đến sự phát triểm kinh tế, xã hội của tỉnh. Sở tiến hành thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đã chuyển biến tích cực. Năm 2015, tỷ lệ đô thị hóa đạt 14,53%, tới quý I/2020, đã vượt trên 25%. Trong công tác cải cách hành chính, Đảng ủy đã tổ chức thực hiện các biện pháp một cách toàn diện. Sở đã trình UBND tỉnh ban hành công bố 58 thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết 4395 thủ tục hành chính, bảo đảm chất lượng và thời gian theo quy định.

Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Từ đó,nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trên 98% đảng viên, CCVC tham gia các đợt học tập Nghị quyết, 100% chi bộ sinh hoạt định kỳ và chuyên đề. Và trong nhiệm kỳ 2016-2020, Đảng bộ đã  bồi dưỡng, kết nạp được 12 đảng viên mới.

Đại hội thống nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Sở Xây dựng tập trung chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí cụ thể, hướng đến mục tiêu chung của nhiệm kỳ là lãnh đạo Sở Xây dựng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo chức năng được giao; Xây dựng Chi bộ, Đảng bộ vững mạnh trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; Lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội đạt danh hiệu vững mạnh hàng năm.

Với tinh thần “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đổi mới” Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa mới, và 3 đồng chí Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII./.

Nguồn: Báo Hòa Bình

Văn bản mới ban hành

813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

DVCQG

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy