TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
2259896
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
700
1154
11454
2240511
12814
43844
2259896

Your IP: 35.172.233.2
2020-08-09 12:05

Ngày 28/12, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

so xay dung 1

Sở Xây dựng công bố chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2030

 

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 4/12/2017. Trong chương trình sẽ tiến hành quy hoạch phát triển 12 đô thị hiện hữu và các đơn vị hành chính cấp xã, các khu vực dự kiến hình thành đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

 Mục tiêu cụ thể, năm 2016 toàn tỉnh có 12 đô thị hiện hữu, bao gồm 01 đô thị loại III (thành phố Hòa Bình) và 11 đô thị loại V. Đến năm 2020, phấn đấu nâng cấp đô thị thành phố Hòa Bình lên loại II, đô thị Lương Sơn và Mai Châu lên loại IV, hoàn chỉnh công tác chuẩn bị thành lập 02 đô thị mới là Chợ Bến và Mông Hóa. Đến năm 2030 phấn đấu tỉnh Hòa Bình có 18 đô thị, bao gồm 01 đô thị loại II (thành phố Hòa Bình), 04 đô thị loại IV (thị xã Lương Sơn, Thị xã Mai Châu, Thị trấn Bo, Thị trấn Chi Nê), 13 đô thị loại V (gồm 9 đô thị trong giai đoạn 2016 - 2020 và 04 đô thị hình thành mới). Tầm nhìn đến năm 2030: Tiếp tục xây dựng và củng cố các tiêu chí đô thị của 18 đô thị phát triển trong giai đoạn đến năm 2030; nâng cấp các chỉ tiêu đô thị loại V lên đô thị loại IV; hình thành một số đô thị loại V mới thuộc huyện Đà Bắc (thị trấn Mường Chiềng, Vầy Nưa, Đoàn Kết).

 Trong đó, có một số danh mục ưu tiên như: Chương trình đầu tư xây dựng thành phố Hòa Bình lên đô thị loại II; Chương trình đầu tư xây dựng thị trấn Lương Sơn lên đô thị loại IV; Chương trình đầu tư xây dựng Mai Châu lên đô thị loại IV...Trong quá trình xây dựng sẽ chú trọng phát triển các dự án hạ tầng kỹ thuật khung về giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống điện, xử lý chất thải rắn…Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình nhằm phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2030; phát triển đô thị trên nguyên tắc tạo động lực phát triển KT-XH, là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở thành phố, thị xã và thị trấn thuộc các huyện theo hướng CNH-HĐH. Phân bố hợp lý đô thị trung tâm các cấp trên địa bàn tỉnh, tạo sự phát triển cân đối giữa các vùng trong tỉnh; phát triển đô thị gắn với phát triển nông thôn và sử dụng hiệu quả, hợp lý quỹ đất trong đô thị nhằm bảo đảm chiến lược an ninh lương thực quốc gia. Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở kết cấu hạ tầng kỹ và kiểm soát chất lượng môi trường đô thị, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo và xây dựng mới đô thị xanh, đô thị sinh thái; tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại các đô thị.

*Công bố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Sơn đến năm 2030

 

so xay dung 2

Các sở, ngành chức nghiên cứu đồ ấn quy hoạch xây dựng vùng Lương Sơn đến năm 2030.

 

Cùng ngày, Sở Xây dựng đã tổ chức công bố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 Theo quyết định 2280/QĐUBND ngày 15/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: Phạm vi lập quy hoạch của án bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của 20 đơn vị hành chính là 36488,85 ha. Dân số đến năm 2020 từ 10,8-12 vạn người, năm 2025 từ 12- 14,2 vạn người và đến năm 2030 là 14,2-16,8 vạn người. Mô hình định hướng phát triển và tổ chức không gian vùng Lương Sơn theo 2 vùng là vùng đô thị trung tâm gồm: Thị trấn Lương Sơn, khu vực đô thị Chợ Bến và vùng phụ cận là vùng đô thị trung tâm đô thị Nam Lương Sơn kết hợp với phát triển các điểm dân cư nông thôn gắn kết với các trung tâm công nghiệp, dịch vụ thành các điểm đô thị vệ tinh. Hình thành 3 khu đô thị trung tâm là đô thị Lương Sơn và 2 đô thị tập trung mới là đô thị Nam Lương Sơn và đô thị Chợ Bến. Trong đó phát triển đô thị thị trấn Lương Sơn sau năm 2020-3030 là đô thị loại IV là vùng động lực phát triển cửa ngõ tỉnh với vùng thủ đô. Đô thị Chợ bến được xây dựng tại khu vực phía Bắc xã Thành Lập và phía Tây Bắc QL 21. Đô thị Chợ Bến, được xây dựng tại Chợ Bến là đô thị thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế bến nông lâm sản. Độ án định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang; giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường; cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện định hướng phát triển. Các dự án ưu tiên đầu tư là công trình kết cấu hạ tầng, giao thông, mạng lưới đô trị hạ tầng các khu công nghiệp; bệnh viện đa khoa khu vực, nhà văn thi đấu đa năng, nhà văn hóa huyện; các dự án nghỉ dưỡng, khu xử lý, chế biến rác thải…

Đồ án điểu chỉnh định hướng phát triển không gian vùng huyện Lương Sơn cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, phù hợp với định hướng phát triển không gian, gắn kết với các vùng động lực phát triển mới, phù hợp với quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa huyện Lương Sơn trở thành vùng trung tâm công nghiệp, dịch vụ, phát triển bền vững, một vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. 

 

Theo Báo Hòa Binh

 

 

 

 

Văn bản mới ban hành

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy