TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
2259905
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
709
1154
11463
2240511
12823
43844
2259905

Your IP: 35.172.233.2
2020-08-09 12:07

Ngày 18/9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Xây dựng, giám sát về công tác cải cách hành chính.

images

Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn giám sát kết luận buổi làm việc

Trong thời gian từ năm 2015 – 8/2017, Sở Xây dựng đã thực hiện nghiêm túc việc ban hành văn bản, quán triệt, triển khai công tác cải cách hành chính. Năm 2016, sở đã xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật, năm 2017 đã xây dựng dự thảo 11 văn bản quy phạm pháp luật về phân công, phân cấp quản lý lĩnh vực ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh để trình UBND tỉnh ban hành.

Để đơn giản hóa TTHC Sở đã đề xuất với UBND tỉnh và được thông qua phương án đơn giản hóa, cắt giảm thời gian thực hiện TTHC đối với các nhóm TTHC về cấp giấp phép xây dựng (giảm 10 ngày đối với công trình và 1 ngày đối với nhà ở riêng lẻ) và thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng (giảm từ 1-2 ngày). Sở cũng thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai các TTHC tại bộ phận một cửa. Công khai các nội dung: Quy trình giải quyết, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, mức thu phí, lệ phí; công khai danh sách, số điện thoại lãnh đạo sở, lãnh đạo phòng chuyên môn để các cá nhân thuận lợi khi tới liên hệ làm việc.

Theo thống kê, năm 2015, sở tiếp nhận và giải quyết 718 TTHC, trong đó giải quyết đúng hạn 100%. Năm 2016, tiếp nhận, giải quyết 922 TTHC, trong đó giải quyết đúng hạn 916 TTHC, 06 TTHC giải quyết quá hạn. Từ đầu năm 2017 đến tháng 8/2017 tiếp nhận, giải quyết 397 TTHC, đúng hạn 100%. Từ ngày 1/8/2017 bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của sở được chuyển sang Trung tâm hành chính công của tỉnh, sở đã bố trí chuyên viên tới làm việc, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Sở thực hiện chủ trương đảm bảo thời gian nhanh nhất phục vụ doanh nghiệp, nhân dân nhưng phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định pháp luật và chất lượng công việc. Trong tình hình hiện nay, yêu cầu của ngành ngày càng nâng lên đòi hỏi đội ngũ cán bộ ngành cũng luôn nỗ lực tiếp tục học hỏi để nâng cao trình độ cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Do đó sở cũng đặc biệt quan tâm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức đi đôi với tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ được học tập, nâng cao trình độ; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công việc.

Tuy nhiên hiện nay công tác triển khai hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về chuyên ngành xây dựng ban hành nhiều, chưa đồng bộ. Năng lực của một số đơn vị tư vấn trên địa bàn vẫn còn hạn chế dẫn đến chất lượng một số hồ sơ TTHC còn chưa đảm bảo, phải sửa chữa nhiều lần ảnh hưởng tới thời gian giải quyết TTHC. Việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở chuyển sang Trung tâm hành chính công tỉnh cũng có khó khăn trong việc vận chuyển hồ sơ TTHC từ Trung tâm về Sở và ngược lại do khối lượng TTHC của Sở lớn, biên chế giao còn hạn hẹp. Lực lượng thanh tra chuyên ngành còn mỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND ghi nhận và đánh giá cao kết quả trong công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng. Sở đã chủ động và tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và thẩm định đồ án, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhân dân. Đồng thời sở cũng tích cực trong tiếp thu ý kiến của các cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng công vụ; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ nhằm tạo hiệu quả công việc cao nhất. Đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị sở trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà ở, quản lý đô thị, quy hoạch...nhằm phục vụ tốt việc sáp nhập một số xã trên địa bàn, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

 

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình

 

 

Văn bản mới ban hành

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy