TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
1135666
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
461
840
7959
1120457
19156
23744
1135666

Your IP: 3.80.32.33
2019-01-20 11:47

Ngày 26/12/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1623/QĐ-BXD công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại nghị định số 100/2018/NĐ-CP

Ngày 14/01/2019 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 08 tổ chức:

- Công ty TNHH Giang Châu

- Công ty Cổ phần Dược liệu Mai Châu

- Công ty Cổ phần Kiểm định công trình xây dựng Hòa Bình

- Công ty TNHH một thành viên Hồng Đức

- Công ty TNHH một thành viên Bình Minh Hiếu

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Phong

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Vạn Hoa

- Công ty TNHH Nguyễn Gia Hòa Bình

ngày 08/01/2019 Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 45/TB-SXD về việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân

Ngày 10/01/2019 Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 71/TB-SXD về việc triển khai thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Nội dung thông báo như sau:

1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

2. Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 hiện nay đã được tổ hợp lĩnh vực, điều chính tại Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018.

3. Cách tính điểm sát hạch được thực hiện theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/12/2018 của Bộ Xây dựng

Ngày 28/12/2018, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 3 năm 2018) cho 88 cá nhân.