Tìm kiếm

TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
Category: Giá vật liệu xây dựng
Page 1 of 11
Files:
zip.png 2837/SXD- KT&VLXD vv công bố giá 1 số VLXD tháng 7 NEW

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-08-15
760.63 KB
87
zip.png Thông báo chỉ số giá tháng 6 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-07-28
937.36 KB
129
zip.png 82/QĐ-SXD ngày 16/7/2022 VV thông báo chỉ số giá tháng 5

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-07-28
942.25 KB
72
zip.png vv conong bố giá VLXD chủ yếu T6 năm 2022 HOT

(4 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-07-15
778.46 KB
706
zip.png 2033/SXD-KT&VLXD ngày 10/6/2022 công bố giá một số vật liệu xây chủ yếu tháng 5 năm 2022 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-06-10
821.29 KB
1,214
zip.png 1618.sxd-ktvlxd vv rà soát đăng ký công bố giá VLXD HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-05-11
733.19 KB
231
zip.png 1333/TB-SXD ngày 15/4/2022 vv công bố bổ sung giá 1 số VLXD trên địa bàn tỉnh HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-04-19
2.28 MB
825
zip.png phụ lục 3 giá VLXD quý I/2022 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-04-12
4.76 MB
797
zip.png Phụ lục 2 giá VLXD Quý i/2022 HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-04-12
18.83 MB
1,085
zip.png phụ lục 1 giá VLXD QI/2022 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-04-12
28.21 MB
1,892
zip.png Phụ lục giá quý I/2022

(5 votes)Created
Size
Downloads
2022-04-12

0
zip.png 1211/SXD-KT&VLXD vv công bố giá VLXD Quý I/2022 HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-04-12
484.73 KB
466
zip.png QĐ số 26/QĐ-SXD ngày 9/3/2021 vv công bố giá chỉ số XD quý IV/2021 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-03-25
3.07 MB
206
zip.png QĐ 31/QĐ-SXD ngày 21/3/2022 Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-03-25
662.58 KB
220
zip.png phụ lục giá VLXD quý 4 năm 2021 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2022-02-10
537.82 KB
840

speeed

DONGIA

soxaydungnong

DVCQG

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy

064206
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
2327
3199
7294
43247
33673
30533
64206

Your IP: 44.200.30.73
2022-08-16 20:13