Tìm kiếm

TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
Category: Giá vật liệu xây dựng
Page 1 of 10
Files:
zip.png QĐ 126/QĐ-SXD ngày 10/11/2021 về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý III/2021 HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-11-12
4.41 MB
600
zip.png phụ lục 1 công bố giá VLXD quý III (tiếp theo) HOT

(3 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-10-26
22.08 MB
1,876
zip.png phụ lục 1 giá VLXD quý III năm 2021 HOT

(6 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-10-26
20.05 MB
1,921
zip.png phụ lục 2 và 3 công bố giá VLXD quý III HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-10-26
30.04 MB
1,124
zip.png 4026/SXD-VLXD ngay 25/10/2021 vv công bố giá VLXD qúy 3 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-10-26
730.66 KB
730
zip.png QĐ số 78/ QĐ-SXD ngày 16/8/2021 vv công bố chỉ số giá viaạt liệu XD quý II năm 2021 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-08-17
4.56 MB
758
zip.png thông báo giá vật liệu XD quý II HOT

(4 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-08-02
1.11 MB
1,650
zip.png 1650.sxd-vlxd ngày 27 tháng 5 năm 2021 vv công bố giá 1số VLXD tháng 5 năm 2021 trên địa bàn tỉnh HOT

(6 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-05-28
1.24 MB
2,702
zip.png QĐ số 10/QĐ-SXD ngày 22/01/2021 vv công bố chỉ số giá quý IV năm 2020 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-05-06
3.56 MB
547
zip.png QĐ 37/QĐ-SXD ngày 29/4/2021 vv công bố chỉ số giá xâ công bố công xây dưng quý I trên địa bàn tỉnh HB HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-05-06
3.57 MB
1,185
zip.png phụ lục giá giá vật liệu XD quý I năm 2021 tiếp theo HOT

(3 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-04-26
25.09 MB
4,425
zip.png phụ lục giá công bố giá vật liệu XD quý Inăm 2021 HOT

(6 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-04-26
26.05 MB
4,383
zip.png 1111/SXD-KTVLXD ngày 22/4/2021 vv công bố giá vật liệu XD quý Inăm 2021 HOT

(3 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-04-26
716.69 KB
1,100
zip.png 111/SXD-KTVLXD ngày 22/4/2021 vv công bố giá vật liệu XD quý Inăm 2021

(16 votes)Created
Size
Downloads
2021-04-26

0
zip.png 510.sxd-vlxd ngày 25 tháng 2 năm 2021 Vv hướng dẫn hso tài liệu đề nghị công bố giá VLXD HOT

(9 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-02-26
2.45 MB
1,266

soxaydungnong

DVCQG

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy

2768612
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
272
792
13801
2747597
30546
19832
2768612

Your IP: 54.92.164.9
2022-01-27 03:25