Tìm kiếm

TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert

Ngày 23/11/2021, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến nội dung 3 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bao gồm: Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Ông Đàm Đức Biên - Cục trưởng Cục Hoạt động Xây dựng (Bộ Xây dựng) phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của các Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, đại diện các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành; các Ban quản lý xây dựng chuyên ngành của các địa phương và các đơn vị có liên quan. Ông Đàm Đức Biên - Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Đàm Đức Biên cho biết, thời gian quan Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát tổng thể, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách và các công cụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng nhằm: đảm bảo phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát chi phí trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án, nhất là đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công,  tăng cường phân cấp, gắn trách nhiệm, tạo sự chủ động cho các chủ thể trong công tác xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Một số nội dung hoàn thiện, đổi mới cơ chế chính sách về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng đã được thể chế hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, như: Luật số 62/2020/QH14 (được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020) Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế cho Nghị định 68/2019/NĐ-CP; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Theo Cục trưởng Đàm Đức Biên, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP đã quy định chi tiết một số nội dung của Luật số 62/2020/QH14 đồng thời giải quyết những vấn đề phát sinh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, đó là: đã phân định rõ trách nhiệm, nội dung thẩm định, thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư. Đồng thời, những vướng mắc liên quan đến việc sử dụng chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP cũng đã được tháo gỡ. Các quy định mới đã góp phần hạn chế phát sinh thủ tục không cần thiết, đồng thời đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị dự án, thực hiện dự án.

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP tạo sự linh hoạt hơn trong việc lựa chọn phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng; quy định chi tiết và rõ hơn về các nguyên tắc xây dựng, quản lý hệ thống định mức xây dựng, hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình. Bên cạnh đó, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP đã điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy định khác về thuê tư vấn nước ngoài, sửa đổi phạm vi chi phí quản lý dự án, sửa đổi quy định về trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành 3 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP để thay thế cho 11 Thông tư đang được các chủ thể có liên quan áp dụng trong việc xác định và quản lý chi phí theo quy định tại Điều 44, Nghị định 10/2021/NĐ-CP. Các Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Bộ Xây dựng

Tại hội nghị, các Báo cáo viên đã giới thiệu, làm rõ những điểm mới, nổi bật của các Thông tư hướng dẫn và các quy định liên quan đến Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng 2014; tập trung vào những vấn đề liên quan đến nội dung quản lý chi phí và thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn của Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư, Tư vấn quản lý dự án.

Tại hội nghị, Ban tổ chức cũng đã dành thời gian để trao đổi, thảo luận, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đến nội dung 3 Thông tư và những vấn đề liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nguồn: Trần Đình Hà

Ngày 27/11 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng tổ chức Hội nghị thường niên tổng kết hoạt động năm 2021. Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo về hoạt động của Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng, Trưởng ban, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, TS. Lê Trung Thành cho biết: Ban Kỹ thuật vật liệu & cơ khí xây dựng được thành lập và hoạt động từ năm 2019 với 02 lần kiện toàn và điều chỉnh, bổ sung. Ban hiện có 18 thành viên và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 1693/QĐ-VLXD ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trong năm 2021, Ban Kỹ thuật vật liệu & cơ khí xây dựng đã thống nhất phương thức hoạt động và thành lập 10 tiểu ban, phân công các Trưởng tiểu ban phụ trách theo các lĩnh vực chuyên môn và số lượng tiêu chuẩn: Xi măng - vôi - thạch cao, Bê tông và vật liệu xây, Kính xây dựng, Gốm sứ xây dựng, Vật liệu chịu lửa - cách nhiệt - chống cháy, Vật liệu polyme trong xây dựng, Vật liệu gỗ xây dựng, Vật liệu kỹ thuật hạ tầng, Máy - Thiết bị xây dựng và sản phẩm kim loại, Vật liệu xây dựng khác. Bên cạnh đó, Viện Vật liệu xây dựng (Cơ quan thường trực của Ban) cũng đã thành lập Ban tiêu chuẩn gồm 13 thành viên là các cán bộ của Viện để hỗ trợ trực tiếp hoạt động của các Tiểu ban.

Viện trưởng Viện VLXD, Trưởng Ban kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng, TS. Lê Trung Thành báo cáo tại Hội nghị

Theo TS. Lê Trung Thành, năm 2021, Ban đã hoàn thành Danh mục hệ thống tiêu chuẩn sơ bộ, gồm 13 nhóm tiêu chuẩn về VLXD và 07 nhóm về cơ khí, máy xây dựng. Trong đó, cập nhật Danh mục TCVN đã được ban hành đến năm 2020 theo từng nhóm; thống nhất Danh mục tiêu chuẩn cốt lõi; Rà soát các tiêu chuẩn cần xây dựng và tiêu chuẩn cần hủy bỏ cho phù hợp với tình hình hiện nay; Tham gia thẩm định thuyết minh 45 nhiệm vụ xây dựng TCVN lĩnh vực vật liệu và cơ khí xây dựng; Góp ý và đề xuất Danh mục TCVN lĩnh vực vật liệu và cơ khí xây dựng năm 2022. Hiện nay, tổng số TCVN lĩnh vực vật liệu xây dựng đã ban hành là 860 tiêu chuẩn, trong đó Bộ Xây dựng biên soạn 514 tiêu chuẩn; các Bộ, ngành khác biên soạn 344 tiêu chuẩn, dự kiến sẽ xây dựng, biên soạn mới 493 tiêu chuẩn. Trong lĩnh vực cơ khí xây dựng đã ban hành 118 tiêu chuẩn và dự kiến sẽ biên soạn mới 46 tiêu chuẩn trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Trưởng các Tiểu ban đã báo cáo về tình hình hoạt động của từng tiểu ban trong năm 2021. Theo PGS. TS. Lương Đức Long - Trưởng Tiểu ban Xi măng - Vôi - Thạch cao, với định hướng chuyển đổi các tiêu chuẩn về thiết kế, kết cấu công trình áp dụng theo tiêu chuẩn châu Âu (Eurocode) thì tiêu chuẩn cho các vật liệu liên quan đến kết cấu cũng cần chuyển đổi sang Eurocode cho đồng bộ, do đó, cần chuyển đổi hệ thống tiêu chuẩn về xi măng hiện hành (03 tiêu chuẩn về thuật ngữ, định nghĩa; 15 tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật; 19 tiêu chuẩn về phương pháp thử; 10 tiêu chuẩn về nguyên liệu cho sản xuất xi măng) cho phù hợp tiêu chuẩn EN 197-1. Tiểu ban đề xuất 02 phương án chuyển đổi, thứ nhất là chuyển dịch toàn bộ EN197-1, ban hành song song với các TCVN một số năm, sau đó bỏ dần TCVN cũ; thứ hai là chuyển dịch toàn bộ nội dung của EN 197-1 và đưa vào các tiêu chuẩn TCVN tương ứng hiện có.

TS. Hoàng Minh Đức - Trưởng tiểu ban Bê tông và Vật liệu xây cho biết, số lượng tiêu chuẩn cần biên soạn theo định hướng mới (Eurocode) là 145 tiêu chuẩn, bao gồm 01 tiêu chuẩn Bê tông - Yêu cầu kỹ thuật; 12 tiêu chuẩn Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử; 15 tiêu chuẩn Bê tông - Phương pháp thử; 73 tiêu chuẩn Vật liệu chế tạo bê tông; 06 tiêu chuẩn Viên xây - Yêu cầu kỹ thuật; 05 tiêu chuẩn Vữa - Yêu cầu kỹ thuật; 33 tiêu chuẩn Phương pháp thử). Theo TS. Hoàng Minh Đức, năm 2022 đã đề xuất Bộ Xây dựng giao biên soạn 53 tiêu chuẩn, và dự kiến sau năm 2023 sẽ cơ bản hình thành bộ khung tiêu chuẩn về bê tông và vật liệu xây.

PGS.TS. Trương Quốc Thành - Trưởng Tiểu ban cơ khí xây dựng đề xuất, trong năm 2022 sẽ soát xét các tiêu chuẩn đã được ban hành trước năm 2000, gồm 04 tiêu chuẩn về "Máy vận chuyển liên tục", 03 tiêu chuẩn về máy và thiết bị thi công trong xây dựng; Soát xét, cập nhật một số tiêu chuẩn tương đương với các tiêu chuẩn châu Âu, tiêu chuẩn ISO được ban hành trước năm 2010 (05 tiêu chuẩn), đồng thời tiếp tục bổ sung, đưa vào danh sách các tiêu chuẩn cần thiết cho thực tiễn sản xuất còn chưa có so với các tiêu chuẩn châu Âu và ISO hiện hành để hoàn thiện hệ thống Danh mục các tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực cơ khí xây dựng…

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các thành viên của Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng đã trao đổi, đóng góp cho báo cáo của các Tiểu ban và thảo luận về việc điều chỉnh việc phân nhóm tiêu chuẩn của các Tiểu ban cho hợp lý hơn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng hoan nghênh và đánh giá cao các hoạt động của Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng cũng như của các Tiểu ban, đồng thời cho biết, theo Quyết định 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, Bộ Xây dựng được giao phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quy hoạch định hướng mới hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng, trong đó xác định danh mục các tiêu chuẩn cốt lõi, định hướng mới về nhóm các tiêu chuẩn phục vụ cho công tác quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và bảo trì, sửa chữa công trình xây dựng, các tiêu chuẩn quốc gia về sản phảm hàng hóa VLXD và cơ khí xây dựng. Theo phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (về kiến trúc, quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn, quản lý vấn đề kỹ thuật công trình dân dụng, nhà ở, công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình công nghiệp, vật liệu xây dựng, an toàn vệ sinh lao động, tổ chức thi công xây dựng, nghiệm thu…), Bộ Xây dựng đã thành lập các ban tiêu chuẩn trong từng lĩnh vực quản lý chuyên ngành, trong đó, Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng phụ trách theo dõi hơn một nửa tổng số các tiêu chuẩn (gần 900 tiêu chuẩn TCVN) ngành Xây dựng.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng đề nghị Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng, các chuyên gia, nhà khoa học của Ban và các Tiểu ban nỗ lực rà soát, bao quát các sản phẩm vật liệu và cơ khí xây dựng sử dụng cho công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Theo dõi, kiến nghị và tổ chức biên soạn các tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực phụ trách, tham mưu cho Bộ Xây dựng về việc xây dựng định hướng, lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về vật liệu và cơ khí xây dựng, trong đó chú trọng việc tiếp thu các phản ánh của thị trường, của các nhà thiết kế, thi công, các chủ đầu tư; Ban và các Tiểu ban cần ổn định tổ chức, mời các chuyên gia đầu ngành tham gia, để theo dõi xuyên suốt các nhóm tiêu chuẩn.

Các đại biểu dự Hội nghị

Nguồn: Minh Tuấn

Bộ Xây dựng vừa đề xuất Chính phủ cho phép tiếp tục xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến đến thời điểm ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 04/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm VLXD.

so xay dung3

Ngày 30/10/2017 Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 2238/SXD-QLXD về việc sử dụng vật liệu xi măng trong đầu tư xây dựng các công trình vốn ngân sách nhà nước. Nội dung văn bản như sau:

Một phương pháp gia nhiệt mới cho một số kim loại có thể cải thiện vật liệu xây dựng chống động đất.

xay dung 2

speeed

DONGIA

soxaydungnong

DVCQG

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy

064167
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
2288
3199
7255
43247
33634
30533
64167

Your IP: 44.200.30.73
2022-08-16 19:53