trungtamkiemdinhchatluongcongtrinhxaydung

trung-tam-thiet_ke_quy_hoach
banner_3
anh_hop_quy

banner_22

logo_ISO_9001_-_quacert

kkkkk
cut_thoi
2222222
333333333333
TelFax

Feedback

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterĐang online49


Văn bản của Tỉnh

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
09-CT/Tu Chỉ thị số 09-CT/Tu ngày 02/02/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 02/02/2016 Tải xuống
2287/QD-UBND Quyết định số 2287/QĐ-SXD ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 30/12/2014 Tải xuống
42/2014/QD-UBND Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 30/12/2014 Tải xuống
20/2011/QD-UBND

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua-khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

22/9/2011 Tải xuống
1354/Q?-UBND

Quyết định duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hòa Bình đến năm 2025

03/8/2011 Tải xuống
13/2014/QD-UBND Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng trên địa bàn tỉnh 14/7/2014 Tải xuống
10/2014/QD-UBND Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 19/5/2014 Tải xuống

Văn bản của Sở

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
457/QD-SXD Quyết định số 457/QĐ-SXD ngày 01/4/2016 của Sở Xây dựng ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng 01/4/2016 Tải xuống
531/QD-SXD Quyết định số 531/QĐ-SXD ngày 11/4/2016 của Sở Xây dựng ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Xây dựng Tải xuống
458/QD-SXD Quyết định số 458/QĐ-SXD ngày 01/4/2016 của Sở Xây dựng về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình 01/4/2016 Tải xuống
207/HD-SXD Hướng dẫn số 207/HD-SXD ngày 04/02/2016 của Sở Xây dựng điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tải xuống
2402/QD-SXD Quyết định số 2402/QĐ-SXD ngày 29/12/2015 của Sở Xây dựng về việc ban hành nội quy làm việc cơ quan Sở Xây dựng Hòa Bình 29/12/2015 Tải xuống
2236/SXD-QLHDXD Công văn số 2236/SXD-QLHĐXD ngày 04/12/2015 của Sở Xây dựng về việc thiết kế mẫu nhà đa chức năng cỡ nhỏ sử dụng trong cac trường trung học trên địa bàn tỉnh 04/12/2015 Tải xuống
2235/SXD-QLHDXD Công văn số 2235/SXD-QLHĐXD ngày 04/12/2015 của Sở Xây dựng về việc xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố (lần 2) 04/12/2015 Tải xuống
Mẫu báo cáo ngành xây dựng năm 2015 Tải xuống


Văn bản mới ban hành

Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh

Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.

Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

 Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ: Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

 Luật số 65/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT NHÀ Ở

Luật số 66/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ

.Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đất đai

Luật Xây dựng 2014right_links1
right_links2
right_links3
right_links4
right_links5
right_links6

congbao
thu_tuc_hanh_chinh
chung-chi-hoat-dong-xay-dung
warning_icon
vanban
lienketweb