trungtamkiemdinhchatluongcongtrinhxaydung

trung-tam-thiet_ke_quy_hoach
banner_3
anh_hop_quy

banner_22

TelFax

Feedback

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterĐang online1402


Văn bản của Tỉnh

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2287/QD-UBND Quyết định số 2287/QĐ-SXD ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 30/12/2014 Tải xuống
42/2014/QD-UBND Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 30/12/2014 Tải xuống
20/2011/QD-UBND

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua-khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

22/9/2011 Tải xuống
1354/Q?-UBND

Quyết định duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hòa Bình đến năm 2025

03/8/2011 Tải xuống
13/2014/QD-UBND Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng trên địa bàn tỉnh 14/7/2014 Tải xuống
10/2014/QD-UBND Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 19/5/2014 Tải xuống

Văn bản của Sở

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Bộ câu hỏi và gợi ý trả lời cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam Tải xuống
Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) lấy ý kiến nhân dân Tải xuống
74/SXD-QLHDXD
Công văn số 74/SXD-QLHĐXD ngày 21/01/2015 của Sở Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng

21/01/2015 Tải xuống
21/HD-HDTDKT Hướng dẫn số 21/HD-HĐTĐKT ngày 16/12/2014 của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh về đánh giá tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2014 và đăng ký thi đua năm 2015 16/12/2014 Tải xuống
1417/SXD-QLHDXD Danh sách các đôi tượng đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án nhà ở xã hội Dạ Hợp 19/11/2014 Tải xuống
1157/SXD-QLHDXD Công văn số 1157/SXD-QLHĐXD ngày 14/10/2014 của Sở Xây dụng Hòa Bình về việc hướng dẫn công khai năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh  14/10/2014 Tải xuống
963/QD-SXD Quyết định số 963/QĐ-SXD ngày 08/9/2014 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý I và Quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hòa bình 08/9/2014 Tải xuống
1116/QD-SXD Quyết định số 1116/QĐ-SXD ngày 03/10/2014 của Sở Xây dựng ban hành Quy định về hồ sơ cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên các trục đường phố chính thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Xây dựng   03/10/2014 Tải xuống
1078/SXD-VLXD Công văn số 1078/SXD-VLXD ngày 30/9/2014 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2014/TT-BXD ngày 29/8/2014 30/9/2014 Tải xuống


Văn bản mới ban hành

 1. Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09/05/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng . 
 2. Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
   
 3.  Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 4. Quyết định số 1356/QĐ-BXD ngày 31/12/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013.

 5. Hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 6. - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013
 7. Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định 
 8. - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 9. - Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
 10. - Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
 11. - Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
 12. - Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
 1. Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.
 2. Thông tư số 08/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
 3. Thông tư số 09/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

 


right_links1
right_links2
right_links3
right_links4
right_links5
right_links6

congbao
thu_tuc_hanh_chinh
chung-chi-hoat-dong-xay-dung
warning_icon
vanban
lienketweb