trungtamkiemdinhchatluongcongtrinhxaydung

trung-tam-thiet_ke_quy_hoach

TelFax

Feedback

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterĐang online254


Văn bản của Tỉnh

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
13/2014/QD-UBND Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng trên địa bàn tỉnh 14/7/2014 Tải xuống
10/2014/QD-UBND Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 19/5/2014 Tải xuống
1354/Q?-UBND

Quyết định duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hòa Bình đến năm 2025

03/8/2011 Tải xuống
20/2011/QD-UBND

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua-khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

22/9/2011 Tải xuống

Văn bản của Sở

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
977/QD-SXD Quyết định số 977/QĐ-SXD ngày 11/9/2014 của Sở Xây dưng ban hành Quy định chi tiết về hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 11/9/2014 Tải xuống
978/QD-SXd Quyết định số 978/QĐ-SXD ngày 11/9/2014 của Sở Xây dựng về việc ban hành Quy định chi tiết về hồ sơ trình thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 11/9/2014 Tải xuống
Góp ý về quy hoạch phát triển công nghiệp vôi Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Tải xuống
375/SXD-QLHTKT&PTDT Số liệu hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị năm 2013 22/4/2014 Tải xuống
397/SXD-KTQH
Mẫu Quy chế Quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
26/4/2014 Tải xuống
Công bố hợp quy năm 2013 Tải xuống
1090/HD-SXD Hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 19/11/2013 Tải xuống
1021/TB-SXD Thông báo tuyển dụng công chức năm 2013 29/10/2013 Tải xuống
923/SXD-VP

Công văn số 923/SXD-VP về việc đăng ký cán bộ tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ

 

9/10/2013 Tải xuống
668/SXD-VLXD Công văn số 668/SXD-VLXD ngày 29/7/2013 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn về công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khi lưu thông trên thị trường và sử dụng trong công trình xây dựng Tải xuống
619/qd-sxd Quyết định về việc hủy giấy phép xây dựng đối với doanh nghiệp tư nhân Xuân Quỳnh Tải xuống


Văn bản mới ban hành

 1. Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09/05/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng . 
 2. Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
   
 3.  Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 4. Quyết định số 1356/QĐ-BXD ngày 31/12/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013.

 5. Hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 6. - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013
 7. Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định 
 8. - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 9. - Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
 10. - Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
 11. - Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
 12. - Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
 1. Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.
 2. Thông tư số 08/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
 3. Thông tư số 09/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

 


right_links1
right_links2
right_links3
right_links4
right_links5
right_links6
congbao
thu_tuc_hanh_chinh
chung-chi-hoat-dong-xay-dung
warning_icon
vanban
lienketweb