trungtamkiemdinhchatluongcongtrinhxaydung

trung-tam-thiet_ke_quy_hoach
banner_3
anh_hop_quy

banner_22

logo_ISO_9001_-_quacert

kkkkk
cut_thoi
TelFax

Feedback

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterĐang online4827

Cuộc họp lần thứ nhất của Ban soạn thảo Chiến lược thống nhất về Vệ sinh môi trường và Kế hoạch hành động In Email
Tin tức - Sự kiện - Tin của ngành
Thứ hai, 04 Tháng 4 2011 13:35

Cuộc họp đầu tiên của Ban soạn thảo được tổ chức tại Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hà Nội vào ngày 28/02/2011. Cuộc họp do ông Cao Lại Quang - Thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng, Trưởng ban soạn thảo chủ trì với sự tham dự của các thành viên Ban soạn thảo là lãnh đạo cấp Cục, Vụ đại diện các Bộ ngành bao gồm:

 

Văn phòng chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y Tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải. Tham gia cuộc họp còn có ông Nguyễn Thành Vinh, Trưởng nhóm Chương trình Nước và Vệ sinh của Ngân hàng thế giới và một số đại diện của các nhà tài trợ.Thứ trưởng Cao Lại Quang phát biểu khai mạc cuộc họp và nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án hỗ trợ xây dựng Chiến lược thống nhất về Vệ sinh môi trường do đoàn tư vấn công ty Grontmij Carl Bro thực hiện đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Thành Vinh tóm tắt quá trình hình thành, phát triển và mục tiêu của dự án hỗ trợ xây dựng Chiến lược thống nhất về vệ sinh môi trường. Ý tưởng về dự án này hình thành từ vài năm trước nhưng chỉ đến 2008 mới chính thức được Chính phủ Việt Nam phê duyệt và phân công Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động. Chương trình Nước và Vệ sinh (Ngân hàng Thế giới) cam kết hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chiến lược ngành quan trọng này nhằm góp phần phát triển bền vững các dịch vụ cấp nước và vệ sinh ở Việt Nam trong tương lai.


Thời gian của chiến lược thống nhất vệ sinh môi trường là từ 15 năm trở lên và xây dựng kế hoạch hành động chi tiết cho một số lĩnh vực ưu tiên trong khoảng ba năm đầu. Chiến lược sẽ đề cập đến tất cả các lĩnh vực về nước thải, chất thải rắn tại khu vực đô thị - ven đô – nông thôn, bao gồm các loại nước thải và chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, y tế, nông nghiệp và các loại chất thải nguy hại khác. Tuy nhiên, do những hạn chế về nguồn lực và thời gian nên trong giai đoạn đầu Chiến lược sẽ tập trung vào chất thải rắn, nước thải sinh hoạt và thoát nước ở khu vực đô thị và ven đô. Chiến lược thống nhất vệ sinh môi trường cũng sẽ lồng ghép với các chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động về vệ sinh môi trường của các Bộ ngành đã, đang và sẽ thực hiện nhằm đảm bảo tránh chồng chéo và bổ sung các vấn đề đang bỏ trống chưa được quản lý. Những chủ đề nóng hiện nay của Việt Nam như biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên nước cũng được chú trọng trong quá trình xây dựng chiến lược. Dự kiến bản thảo cuối cùng của chiến lược sẽ hoàn tất vào cuối tháng 09/2012.


Phát biểu tổng kết cuộc họp, Thứ trưởng Cao Lại Quang khẳng định phạm vi công việc và thông qua các mốc thời gian chính. Một vấn đề then chốt cần giải quyết là sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương và sự tập trung các nguồn lực nhằm đảm bảo quản lý ngành vệ sinh hiệu quả hơn trong tương lai.


Để biết thêm thêm tin, vui lòng liên hệ: Email: u3sap@gmcbvn.com hoặc
Điện thoại: 04. 3978 5348 

 

Theo : u3sap

 

Văn bản mới ban hành

 1. Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09/05/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng . 
 2. Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
   
 3.  Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 4. Quyết định số 1356/QĐ-BXD ngày 31/12/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013.

 5. Hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 6. - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013
 7. Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định 
 8. - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 9. - Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
 10. - Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
 11. - Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
 12. - Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
 1. Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.
 2. Thông tư số 08/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
 3. Thông tư số 09/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

 


right_links1
right_links2
right_links3
right_links4
right_links5
right_links6

congbao
thu_tuc_hanh_chinh
chung-chi-hoat-dong-xay-dung
warning_icon
vanban
lienketweb