trungtamkiemdinhchatluongcongtrinhxaydung

trung-tam-thiet_ke_quy_hoach
banner_3
anh_hop_quy

banner_22

logo_ISO_9001_-_quacert

kkkkk
cut_thoi
TelFax

Feedback

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterĐang online251

Hội nghị triển khai hướng dẫn lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 In Email
Tin tức - Sự kiện - Tin của Sở
Thứ hai, 17 Tháng 1 2011 16:35
IMG_0121

      Ngày 08/12/2010, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Trần Vinh Quang - Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị đã giới thiệu với các đại biểu những nội dung cơ bản và trình tự về công tác lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010- 2020.

      Tham dự Hội nghị có trên 50 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh; ban chỉ đạo của các huyện, thành phố; các đồng chí lãnh đạo UBND 11 xã trên địa bàn tỉnh được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới và các đồng chí trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở...

 

IMG_0114

Các đại biểu dự Hội nghị

 

     Thông qua Hội nghị, các cán bộ lãnh đạo của ban chỉ đạo chươnh trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố và cán bộ lãnh đạo UBND 11 xã được chọn làm điểm trên địa bàn tỉnh đã được trang bị các kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác lập nhiệm vụ đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới để áp dụng vào thực tế tại địa phương, nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình./.

 

                                                                                                                               Bài Thanh Tâm.

                                                                                                                                          Ảnh Cao Sơn.                            

                                                                                                                                                                                   

 

Văn bản mới ban hành

 1. Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09/05/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng . 
 2. Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
   
 3.  Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 4. Quyết định số 1356/QĐ-BXD ngày 31/12/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013.

 5. Hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 6. - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013
 7. Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định 
 8. - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 9. - Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
 10. - Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
 11. - Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
 12. - Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
 1. Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.
 2. Thông tư số 08/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
 3. Thông tư số 09/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

 


right_links1
right_links2
right_links3
right_links4
right_links5
right_links6

congbao
thu_tuc_hanh_chinh
chung-chi-hoat-dong-xay-dung
warning_icon
vanban
lienketweb