trungtamkiemdinhchatluongcongtrinhxaydung

trung-tam-thiet_ke_quy_hoach
banner_3
anh_hop_quy

banner_22

logo_ISO_9001_-_quacert

kkkkk
cut_thoi
TelFax

Feedback

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterĐang online433

Thường trực HĐND tỉnh Hòa Bình Giám sát lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành Xây dựng In Email
Tin tức - Sự kiện - Tin nổi bật
Thứ sáu, 18 Tháng 6 2010 23:50

DSC06501Sáng 10/6/2010, tại Sở Xây dựng Đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Đinh Duy Sơn- Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng.

Thành phần đoàn giám sát có các đồng chí Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban kinh tế và ngân sách, Trưởng ban pháp chế, Trưởng ban văn hóa xã hội và dân tộc HĐND tỉnh và các đ/c Chánh Văn phòng, Trưởng phòng tổng hợp- Dân nguyện, Trưởng phòng công tác HĐND. Tham gia đoàn giám sát còn có các đồng chí lãnh đạo các sở: Công Thương, Tài nguyên và môi trường, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Nội vụ, Giao thông vận tải.

 

 

DSC06501

Đồng chí Đinh Duy Sơn- Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng

Đồng chí Trần Hồng Quang- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng đã báo cáo Đoàn Giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành Xây dựng năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010. Trong năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010, Sở Xây dựng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trên cả hai lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc sở.Trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyên ngành xây dựng, đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chuyên ngành xây dựng trên địa bàn. Công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng đã được chú trọng và từng bước được nâng cao. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo kịp thời theo phân công, phân cấp.Việc tham gia ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế dự toán công trình xây dựng được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Thực hiện thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn hàng tháng để giúp cho các chủ đầu tư làm cơ sở tham khảo, vận dụng. Công tác quản lý nhà đất đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả đáng khích lệ, đã hoàn thành việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở, triển khai thực hiện công tác hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Công tác lập quy hoạch vật liệu xây dựng đã được quan tâm chỉ đạo nhằm phục vụ việc quản lý khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn. Công tác thanh tra, kiểm tra theo các lĩnh vực do ngành quản lý được thực hiện thường xuyên, đúng quy định đã có tác dụng ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng, thất thoát và lãng phí trong xây dựng cơ bản, đồng thời nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả vốn đầu tư. Chú trọng và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính một cách toàn diện trên tất cả các nội dung đặc biệt là công tác cải cách về thể chế, cơ cấu tổ chức, chất lượng đội ngũ cán bộ, cán bộ, công chức và thủ tục hành chính... theo chương trình cải cách hành chính do UBND tỉnh đề ra. Triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn do Sở Xây dựng được giao làm chủ đầu tư đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tiếp tục ổn định, phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đồng thời tham gia tích cực vào công tác quản lý nhà nước khi được Sở Xây dựng giao.

 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế trong lĩnh vực QLNN ngành Xây dựng cần khắc phục. Sở Xây dựng đã báo cáo với đoàn Giám sát phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2010. Đề xuất, kiến nghị 8 vấn đề liên quan đến lĩnh vực QLNN về ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh.
DSC06476

Đồng chí Trần Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành Xây dựng

 

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác mà Sở Xây dựng đã đạt được trong năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010, đồng thời đồng chí cũng chia xẻ với những khó khăn và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Sở Xây dựng.

 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường và phối hợp làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, tập trung hoàn chỉnh đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hòa Bình, triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình, quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường Láng- Hòa Lạc kéo dài lên thành phố Hòa Bình... nhằm mục tiêu thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh; Quan tâm làm tốt công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản để đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội cho công nhân, đối tượng chính sách, người nghèo... và tạo nguồn lực cho ngân sách và đầu tư phát triển; Gắn quy hoạch vật liệu xây dựng với phát triển kinh tế- xã hội và đời sống dân sinh; Tăng cường vai trò kiểm tra, kiểm soát của thanh tra Xây dựng; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Xây dựng nhằm mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Hòa Bình./.
DSC06474

Toàn cảnh đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Sở Xây dựng

 

Bài Thanh Tâm

Ảnh Quang Hiếu

 

Văn bản mới ban hành

 1. Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09/05/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng . 
 2. Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
   
 3.  Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 4. Quyết định số 1356/QĐ-BXD ngày 31/12/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013.

 5. Hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 6. - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013
 7. Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định 
 8. - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 9. - Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
 10. - Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
 11. - Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
 12. - Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
 1. Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.
 2. Thông tư số 08/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
 3. Thông tư số 09/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

 


right_links1
right_links2
right_links3
right_links4
right_links5
right_links6

congbao
thu_tuc_hanh_chinh
chung-chi-hoat-dong-xay-dung
warning_icon
vanban
lienketweb