TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
2072649
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
2675
1967
17703
2040717
10943
64546
2072649

Your IP: 3.235.66.217
2020-04-05 21:29

Ngày 26/10/ 1959 Uỷ ban hành chính tỉnh Hoà Bình (nay là UBND tỉnh Hoà Bình) đã ra Quyết định số 200/TCCB thành lập Ty Kiến trúc Hoà Bình, tiền thân của Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình. Cùng với cả nước, ngành Xây dựng Hoà Bình đã trải qua các giai đoạn phát triển và trưởng thành gắn liền với mỗi giai đoạn của lịch sử Cách mạng Việt nam, đó là cả một chặng đường phấn đấu gian khổ, bền bỉ, đầy sáng tạo và tự hào của các thế hệ ngành Xây dựng.


1. Thời kỳ từ năm 1959 đến năm 1976(Đây là giai đoạn trước khi hợp nhất tỉnh Hà Tây- Hòa Bình ).

Cùng với sự ra đời trưởng thành của ngành Xây dựng cả nước, ngành Xây dựng Hoà Bình (trước đây là Ty kiến trúc Hoà Bình) được thành lập trong điều kiện đất nước cũng như ngành Xây dựng đang đứng trước những khó khăn thử thách to lớn, lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật còn quá ít, lực lượng công nhân xây dựng vốn ít ỏi, lại từ nhiều nơi tập hợp lại, phần lớn là bộ đội chuyển ngành và thanh niên xung phong, chuyên môn tay nghề hầu như chưa được đào tạo, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, phương tiện kỹ thuật và công cụ sản xuất còn đơn sơ. Giai đoạn này tuy gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, công nhân của ngành đã đoàn kết khắc phục khó khăn, từng bước ổn định tổ chức và đi vào thực hiện nhiệm vụ của ngành là khai thác sản xuất vật liệu xây dựng để phục vụ các công trình xây dựng và tổ chức thực hiện thi công một số công trình quan trọng của tỉnh. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ( 1961- 1965 ) ngành Xây dựng đã trưởng thành nhanh chóng. Các đơn vị xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng đuợc củng cố và phát triển. Năng lực của cán bộ quản lý điều hành và lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật được tăng cường, tay nghề chuyên môn của đội ngũ công nhân đã được củng cố đủ sức để đảm nhận thi công nhiều công trình quan trọng phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội và quốc phòng của tỉnh.

Đặc biệt trong năm 1972 theo chỉ thị của Trung ương về việc xây dựng khu ăn, ở, hội họp của 3 nước Đông Dương tại Việt Nam ( Công trình 152), với thời gian yêu cầu là 3 tháng. Ngành đã tập trung chỉ đạo xây dựng công trình 152 đúng thời gian qui định, đủ tiện nghi, góp phần quan trọng cho hội nghị thành công tốt đẹp.

Năm 1973 Ty Kiến trúc và Ban Kiến thiết cơ bản tỉnh hợp nhất thành Ty Xây dựng tỉnh Hoà Bình. Toàn ngành có 10 cơ sở trực thuộc, với tổng số 1.415  cán bộ công nhân viên. Trong giai đoạn này đã hình thành hệ thống các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, được phân bố thích hợp trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị thi công xây lắp đã phát triển nhiều hơn trước. Xác định rõ thế mạnh của tỉnh là có vùng tài nguyên sản xuất vật liệu xây dựng dồi dào, có thị trường lớn gần thủ đô Hà Nội, có đội ngũ công nhân kỹ thuật sản xuất vật liệu ngày càng lành nghề, ngành luôn quan tâm chú trọng phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Đồng thời ở giai đoạn này bước đầu đã hình thành một đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề là người dân tộc địa phương, đảm bảo sự phát triển của ngành Xây dựng tỉnh Hoà Bình về lâu dài.

Kết quả đạt được ở giai đoạn này đã thể hiện được tốc độ phát triển đều đặn của toàn ngành, năm sau tiến bộ và cao hơn năm trước, đóng góp nhiều công trình xây dựng phục vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc, bảo đảm an toàn cho các khu ATK của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng tỉnh Hoà Bình xứng đáng là hậu phương vững mạnh của tiền tuyến, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


 

2. Thời kỳ hợp nhất tỉnh (1976 -1991)

Sau chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - Mùa xuân 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc thắng lợi toàn vẹn cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội theo tinh thần Nghị quyết đại hội lần thứ IV của Đảng. Tỉnh Hoà Bình và tỉnh Hà Tây hợp nhất thành tỉnh Hà Sơn Bình. Các huyện, thị của khu vực Hoà Bình cũng được nâng cấp và đổi mới theo định hướng phát triển kinh tế chung của cả nước và khu vực. Nhiệm vụ điện khí hoá, cơ khí hoá nền kinh tế là một yêu cầu hết sức cấp bách. Với sự giúp đỡ hết sức to lớn của Liên bang Xô Viết, năm 1976 công trình Thuỷ điện Hoà Bình được khởi công xây dựng với tinh thần khẩn trương tập trung sức người, sức của của cả nước với khẩu hiệu "Tất cả vì dòng điện ngày mai ".

Tỉnh Hà Sơn Bình có nhiệm vụ đáp ứng kịp thời một số công tác như: Quy hoạch chuyển dân vùng lòng hồ, xây dựng lán trại cho công nhân các tỉnh đến xây dựng thuỷ điện có nơi ăn chốn ở, đảm bảo an ninh và phục vụ tốt đời sống, sinh hoạt trên công trường xây dựng lớn nhất của cả nước, ngành Xây dựng đã không quản ngại gian khổ, khắc phục khó khăn thiếu thốn, làm việc ngày đêm để phục vụ kịp thời cho công trình thế kỷ.

Kết quả đã xây dựng được hàng vạn m2 nhà ở cấp 4, lán trại phục vụ cho cán bộ công nhân tham gia xây dựng Thuỷ điện Hoà Bình và nhiều công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng khác, phục vụ di chuyển dân vùng lòng hồ sông Đà về nơi định cư mới.

Cũng trong thời kỳ này cơ chế hành chính quan liêu bao cấp dần được xoá bỏ, cơ chế quản lý mới đang được hình thành. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu của công cuộc đổi mới thì nhiều mặt phức tạp mới cũng đã phát sinh trong công tác quản lý của Ngành. Trước tình hình đó thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng ( Nghị quyết đại hội VI ) ngành Xây dựng đã chuyển biến mạnh mẽ, các đơn vị kinh tế cơ sở đã nâng cao ý thức tự chủ, năng động, sáng tạo mở rộng sản xuất kinh doanh theo hướng đa dạng hoá sản phẩm gắn với yêu cầu của thị trường, tận dụng năng lực sẵn có, tự lực, tự cường từng bước thoát khỏi cơ chế bao cấp, chuyển đổi kịp với nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

Trong 15 năm giai đoạn hợp nhất tỉnh, nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất luôn được quan tâm phát triển. Nhiều công trình đã được khởi công xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo chất lượng như: Các cơ sở huyện lỵ Kim Bôi, Lạc Sơn, Tân Lạc, Yên Thuỷ, Bệnh viện Hà Đông, nhà khách H21. Đặc biệt là ngành Xây dựng tỉnh nhà còn giúp các tỉnh bạn xây dựng Bệnh viện Lai Châu, xây dựng công trình Đài Phát thanh- Truyền hình tại Thủ đô nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.


 

3. Giai đoạn tái lập tỉnh Hoà Bình (từ năm 1991 đến nay)

Khi mới tái lập tỉnh, ngành Xây dựng được giao thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp địa phương và Sở Xây dựng có tên gọi là Sở Xây dựng- công nghiệp. Trong thời kỳ đổi mới, công tác quản lý Nhà nước về xây dựng được quan tâm chú trọng, hệ thống chính sách về quản lý hoạt động xây dựng ngày càng được bổ sung hoàn thiện, đặc biệt là trong quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng, quản lý và phát triển nhà, quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị- nông thôn, phát triển hạ tầng đô thị và cụm dân cư nông thôn, quản lý thiết kế, quản lý định mức, đơn giá xây dựng. Thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh tạo sức cạnh tranh của các sản phẩm xây dựng.

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị- Nông thôn là một trong những nhiệm vụ quản lý Nhà nước được ngành quan tâm chú trọng, xác định quy hoạch phải đi trước một bước. Đến nay các huyện trong tỉnh đều đã được phê duyệt quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết thị trấn, huyện lỵ trong tỉnh. Thành phố Hoà Bình đã lập quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2001 đến nay đang được triển khai điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Các khu trung tâm trong thành phố đều đã được lập quy hoạch chi tiết. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn tỉnh đều đã được lập và phê duyệt quy hoạch làm cơ sở cho công tác quản lý xây dựng và thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Công tác phát triển nhà đã được củng cố và phát triển, ngành Xây dựng đã được UBND tỉnh giao cho quản lý quỹ nhà ở từ tài sản tiếp nhận của công trình xây dựng thuỷ điện Hoà Bình. Hiện nay đang thực hiện chủ trương bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê thực hiện theo Nghị định 61/ CP của Chính phủ. Trên địa bàn thành phố Hoà Bình đã và đang tiến hành nhiều dự án xây dựng nhà ở để giải quyết nhu cầu nhà ở của nhân dân trên địa bàn. Dự án quy hoạch phát triển nhà ở đô thị tỉnh Hoà bình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được phê duyệt làm cơ sở cho việc quản lý, phát triển nhà ở và công sở trên địa bàn. Hiện nay đang tổ chức triển khai xây dựng dự án nhà ở cho học sịnh, sinh viên các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tỉnh Hoà Bình và dự án công trình bệnh viện đa khoa thành phố Hoà Bình.

Công tác cấp nước sinh hoạt đô thị được quan tâm đầu tư, hầu hết các thị trấn huyện lỵ trong tỉnh đều được đầu tư các cơ sở sản xuất nước sạch. Tổng công suất khai thác hiện nay trên địa bàn tỉnh là 24.560 m3/ ngày đêm, đặc biệt khu vực thành phố Hoà Bình đã có hai nhà máy nước: Nhà máy nước bờ phải công suất 8.000 m3/ ngày đêm, bờ trái công suất 11.000 m3/ ngày đêm. Đảm bảo đầy đủ nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân.

Công tác quản lý đầu tư và xây dựng được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, ngành Xây dựng Hoà Bình đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương về quản lý đầu tư xây dựng thực hiện việc phân cấp quản lý đến các huyện, thành phố trong tỉnh.

Công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng đã được quan tâm đúng mức. Đã triển khai lập quy hoạch vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020. Hoàn thành dự án quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu xi măng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2006- 2010 có xét đến 2020 làm cơ sở cho công tác phát triển và quản lý khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng. Tổ chức tập huấn và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố và các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng thực hiện theo các quy định của Chính phủ, của Bộ Xây dựng và của tỉnh về quản lý và khai thác sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng kế hoạch và quản lý sản xuất vật liệu xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khoá IX về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp các đơn vị trong ngành Xây dựng tỉnh Hoà Bình cũng được sắp xếp và nhanh chóng ổn định tổ chức sản xuất, tập trung đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, khẳng định vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường. Bình quân tốc độ tăng trưởng về giá trị sản lượng của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong ngành hàng năm tăng từ 15 ¸ 20%.

Với những cống hiến to lớn, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 1959- 2009, Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bỡnh và các đơn vị trực thuộc đó được Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh và Bộ Xây dựng đánh giá cao, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 01 huân chương lao động hạng nhì, 08 Huân chương lao động hạng ba, 14 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 33 cờ thi đua xuất sắc (của UBND tỉnh, Bộ Xây dựng, Tổng Liên đoàn lao động Việt nam, Công đoàn Xây dựng Việt nam), 76 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Hàng nghìn đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp Bộ và được tặng thưởng bằng khen, Huy chương vì sự nghiệp xây dựng, vì sự nghiệp công đoàn…

Là một ngành kinh tế- kỹ thuật chủ lực của tỉnh, ngành xây dựng Hoà Bình đã không ngừng phấn đấu vươn lên nhằm đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ, gúp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước./.

Văn bản mới ban hành

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy