TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
2072785
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
2811
1967
17839
2040717
11079
64546
2072785

Your IP: 3.235.66.217
2020-04-05 23:13

 

3. Giai đoạn tái lập tỉnh Hoà Bình (từ năm 1991 đến nay)

Khi mới tái lập tỉnh, ngành Xây dựng được giao thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp địa phương và Sở Xây dựng có tên gọi là Sở Xây dựng- công nghiệp. Trong thời kỳ đổi mới, công tác quản lý Nhà nước về xây dựng được quan tâm chú trọng, hệ thống chính sách về quản lý hoạt động xây dựng ngày càng được bổ sung hoàn thiện, đặc biệt là trong quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng, quản lý và phát triển nhà, quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị- nông thôn, phát triển hạ tầng đô thị và cụm dân cư nông thôn, quản lý thiết kế, quản lý định mức, đơn giá xây dựng. Thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh tạo sức cạnh tranh của các sản phẩm xây dựng.

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị- Nông thôn là một trong những nhiệm vụ quản lý Nhà nước được ngành quan tâm chú trọng, xác định quy hoạch phải đi trước một bước. Đến nay các huyện trong tỉnh đều đã được phê duyệt quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết thị trấn, huyện lỵ trong tỉnh. Thành phố Hoà Bình đã lập quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2001 đến nay đang được triển khai điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Các khu trung tâm trong thành phố đều đã được lập quy hoạch chi tiết. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn tỉnh đều đã được lập và phê duyệt quy hoạch làm cơ sở cho công tác quản lý xây dựng và thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Công tác phát triển nhà đã được củng cố và phát triển, ngành Xây dựng đã được UBND tỉnh giao cho quản lý quỹ nhà ở từ tài sản tiếp nhận của công trình xây dựng thuỷ điện Hoà Bình. Hiện nay đang thực hiện chủ trương bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê thực hiện theo Nghị định 61/ CP của Chính phủ. Trên địa bàn thành phố Hoà Bình đã và đang tiến hành nhiều dự án xây dựng nhà ở để giải quyết nhu cầu nhà ở của nhân dân trên địa bàn. Dự án quy hoạch phát triển nhà ở đô thị tỉnh Hoà bình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được phê duyệt làm cơ sở cho việc quản lý, phát triển nhà ở và công sở trên địa bàn. Hiện nay đang tổ chức triển khai xây dựng dự án nhà ở cho học sịnh, sinh viên các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tỉnh Hoà Bình và dự án công trình bệnh viện đa khoa thành phố Hoà Bình.

Công tác cấp nước sinh hoạt đô thị được quan tâm đầu tư, hầu hết các thị trấn huyện lỵ trong tỉnh đều được đầu tư các cơ sở sản xuất nước sạch. Tổng công suất khai thác hiện nay trên địa bàn tỉnh là 24.560 m3/ ngày đêm, đặc biệt khu vực thành phố Hoà Bình đã có hai nhà máy nước: Nhà máy nước bờ phải công suất 8.000 m3/ ngày đêm, bờ trái công suất 11.000 m3/ ngày đêm. Đảm bảo đầy đủ nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân.

Công tác quản lý đầu tư và xây dựng được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, ngành Xây dựng Hoà Bình đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương về quản lý đầu tư xây dựng thực hiện việc phân cấp quản lý đến các huyện, thành phố trong tỉnh.

Công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng đã được quan tâm đúng mức. Đã triển khai lập quy hoạch vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020. Hoàn thành dự án quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu xi măng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2006- 2010 có xét đến 2020 làm cơ sở cho công tác phát triển và quản lý khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng. Tổ chức tập huấn và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố và các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng thực hiện theo các quy định của Chính phủ, của Bộ Xây dựng và của tỉnh về quản lý và khai thác sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng kế hoạch và quản lý sản xuất vật liệu xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khoá IX về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp các đơn vị trong ngành Xây dựng tỉnh Hoà Bình cũng được sắp xếp và nhanh chóng ổn định tổ chức sản xuất, tập trung đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, khẳng định vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường. Bình quân tốc độ tăng trưởng về giá trị sản lượng của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong ngành hàng năm tăng từ 15 ¸ 20%.

Với những cống hiến to lớn, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 1959- 2009, Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bỡnh và các đơn vị trực thuộc đó được Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh và Bộ Xây dựng đánh giá cao, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 01 huân chương lao động hạng nhì, 08 Huân chương lao động hạng ba, 14 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 33 cờ thi đua xuất sắc (của UBND tỉnh, Bộ Xây dựng, Tổng Liên đoàn lao động Việt nam, Công đoàn Xây dựng Việt nam), 76 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Hàng nghìn đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp Bộ và được tặng thưởng bằng khen, Huy chương vì sự nghiệp xây dựng, vì sự nghiệp công đoàn…

Là một ngành kinh tế- kỹ thuật chủ lực của tỉnh, ngành xây dựng Hoà Bình đã không ngừng phấn đấu vươn lên nhằm đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ, gúp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước./.

Văn bản mới ban hành

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy