TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
2072747
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
2773
1967
17801
2040717
11041
64546
2072747

Your IP: 3.235.66.217
2020-04-05 22:41

 

2. Thời kỳ hợp nhất tỉnh (1976 -1991)

Sau chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - Mùa xuân 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc thắng lợi toàn vẹn cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội theo tinh thần Nghị quyết đại hội lần thứ IV của Đảng. Tỉnh Hoà Bình và tỉnh Hà Tây hợp nhất thành tỉnh Hà Sơn Bình. Các huyện, thị của khu vực Hoà Bình cũng được nâng cấp và đổi mới theo định hướng phát triển kinh tế chung của cả nước và khu vực. Nhiệm vụ điện khí hoá, cơ khí hoá nền kinh tế là một yêu cầu hết sức cấp bách. Với sự giúp đỡ hết sức to lớn của Liên bang Xô Viết, năm 1976 công trình Thuỷ điện Hoà Bình được khởi công xây dựng với tinh thần khẩn trương tập trung sức người, sức của của cả nước với khẩu hiệu "Tất cả vì dòng điện ngày mai ".

Tỉnh Hà Sơn Bình có nhiệm vụ đáp ứng kịp thời một số công tác như: Quy hoạch chuyển dân vùng lòng hồ, xây dựng lán trại cho công nhân các tỉnh đến xây dựng thuỷ điện có nơi ăn chốn ở, đảm bảo an ninh và phục vụ tốt đời sống, sinh hoạt trên công trường xây dựng lớn nhất của cả nước, ngành Xây dựng đã không quản ngại gian khổ, khắc phục khó khăn thiếu thốn, làm việc ngày đêm để phục vụ kịp thời cho công trình thế kỷ.

Kết quả đã xây dựng được hàng vạn m2 nhà ở cấp 4, lán trại phục vụ cho cán bộ công nhân tham gia xây dựng Thuỷ điện Hoà Bình và nhiều công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng khác, phục vụ di chuyển dân vùng lòng hồ sông Đà về nơi định cư mới.

Cũng trong thời kỳ này cơ chế hành chính quan liêu bao cấp dần được xoá bỏ, cơ chế quản lý mới đang được hình thành. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu của công cuộc đổi mới thì nhiều mặt phức tạp mới cũng đã phát sinh trong công tác quản lý của Ngành. Trước tình hình đó thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng ( Nghị quyết đại hội VI ) ngành Xây dựng đã chuyển biến mạnh mẽ, các đơn vị kinh tế cơ sở đã nâng cao ý thức tự chủ, năng động, sáng tạo mở rộng sản xuất kinh doanh theo hướng đa dạng hoá sản phẩm gắn với yêu cầu của thị trường, tận dụng năng lực sẵn có, tự lực, tự cường từng bước thoát khỏi cơ chế bao cấp, chuyển đổi kịp với nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

Trong 15 năm giai đoạn hợp nhất tỉnh, nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất luôn được quan tâm phát triển. Nhiều công trình đã được khởi công xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo chất lượng như: Các cơ sở huyện lỵ Kim Bôi, Lạc Sơn, Tân Lạc, Yên Thuỷ, Bệnh viện Hà Đông, nhà khách H21. Đặc biệt là ngành Xây dựng tỉnh nhà còn giúp các tỉnh bạn xây dựng Bệnh viện Lai Châu, xây dựng công trình Đài Phát thanh- Truyền hình tại Thủ đô nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Văn bản mới ban hành

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy