TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
2072702
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
2728
1967
17756
2040717
10996
64546
2072702

Your IP: 3.235.66.217
2020-04-05 22:08

1. Thời kỳ từ năm 1959 đến năm 1976(Đây là giai đoạn trước khi hợp nhất tỉnh Hà Tây- Hòa Bình ).

Cùng với sự ra đời trưởng thành của ngành Xây dựng cả nước, ngành Xây dựng Hoà Bình (trước đây là Ty kiến trúc Hoà Bình) được thành lập trong điều kiện đất nước cũng như ngành Xây dựng đang đứng trước những khó khăn thử thách to lớn, lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật còn quá ít, lực lượng công nhân xây dựng vốn ít ỏi, lại từ nhiều nơi tập hợp lại, phần lớn là bộ đội chuyển ngành và thanh niên xung phong, chuyên môn tay nghề hầu như chưa được đào tạo, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, phương tiện kỹ thuật và công cụ sản xuất còn đơn sơ. Giai đoạn này tuy gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, công nhân của ngành đã đoàn kết khắc phục khó khăn, từng bước ổn định tổ chức và đi vào thực hiện nhiệm vụ của ngành là khai thác sản xuất vật liệu xây dựng để phục vụ các công trình xây dựng và tổ chức thực hiện thi công một số công trình quan trọng của tỉnh. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ( 1961- 1965 ) ngành Xây dựng đã trưởng thành nhanh chóng. Các đơn vị xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng đuợc củng cố và phát triển. Năng lực của cán bộ quản lý điều hành và lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật được tăng cường, tay nghề chuyên môn của đội ngũ công nhân đã được củng cố đủ sức để đảm nhận thi công nhiều công trình quan trọng phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội và quốc phòng của tỉnh.

Đặc biệt trong năm 1972 theo chỉ thị của Trung ương về việc xây dựng khu ăn, ở, hội họp của 3 nước Đông Dương tại Việt Nam ( Công trình 152), với thời gian yêu cầu là 3 tháng. Ngành đã tập trung chỉ đạo xây dựng công trình 152 đúng thời gian qui định, đủ tiện nghi, góp phần quan trọng cho hội nghị thành công tốt đẹp.

Năm 1973 Ty Kiến trúc và Ban Kiến thiết cơ bản tỉnh hợp nhất thành Ty Xây dựng tỉnh Hoà Bình. Toàn ngành có 10 cơ sở trực thuộc, với tổng số 1.415  cán bộ công nhân viên. Trong giai đoạn này đã hình thành hệ thống các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, được phân bố thích hợp trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị thi công xây lắp đã phát triển nhiều hơn trước. Xác định rõ thế mạnh của tỉnh là có vùng tài nguyên sản xuất vật liệu xây dựng dồi dào, có thị trường lớn gần thủ đô Hà Nội, có đội ngũ công nhân kỹ thuật sản xuất vật liệu ngày càng lành nghề, ngành luôn quan tâm chú trọng phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Đồng thời ở giai đoạn này bước đầu đã hình thành một đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề là người dân tộc địa phương, đảm bảo sự phát triển của ngành Xây dựng tỉnh Hoà Bình về lâu dài.

Kết quả đạt được ở giai đoạn này đã thể hiện được tốc độ phát triển đều đặn của toàn ngành, năm sau tiến bộ và cao hơn năm trước, đóng góp nhiều công trình xây dựng phục vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc, bảo đảm an toàn cho các khu ATK của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng tỉnh Hoà Bình xứng đáng là hậu phương vững mạnh của tiền tuyến, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Văn bản mới ban hành

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy