Tìm kiếm

TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
TT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Lĩnh vực hoạt động Phạm vi hoạt động Ghi chú
1

Trung tâm thiết kế quy hoạch xây dựng Hòa Bình.

(Quyết định thành lập Trung tâm thiết kế quy hoạch xây dựng Hòa Bình số 1189/QĐ-UBND ngày 10/8/2001 của UBND tỉnh Hòa Bình)

- Tầng 1, Sở Xây dựng Hòa Bình, đường Phan Bội Châu, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- ĐT: 02183.885995;  

 -  Fax: 02183.885995.

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Lập dự án đến nhóm B các công trình dân dụng, công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật và giao thông.  
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Tư vấn quản lý dự án đến nhóm B các công trình dân dụng, công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật và giao thông.
Thiết kế quy hoạch

- Thiết kế quy hoạch chung, phân khu: Đô thị đến loại III, Các khu chức năng đặc thù, Khu công nghiệp.

- Thiết kế quy hoạch chi tiết: Khu đô thị, Các khu chức năng đặc thù, Khu công nghiệp.

- Thiết kế quy hoạch Xây dựng nông thôn.

Khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế và dự toán công trình xây dựng

- Khảo sát, thiết kế, thẩm tra công trình dân dụng, công nghiệp đến cấp II.

- Khảo sát, thiết kế, thẩm tra công trình giao thông  đến cấp III.

- Khảo sát, thiết kế, thẩm tra công trình hạ tầng kỹ thuật  đến cấp II.

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Giám sát chất lượng công trình dân dụng và công nghiệp đến cấp II.

- Giám sát chất lượng công trình giao thông đến cấp III.

- Giám sát chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật đến cấp II.

2

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

(Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng số 41/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 của UBND tỉnh)

Tầng 5, Sở Xây dựng Hòa Bình, đường Phan Bội Châu, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình

ĐT: 0218.3882.192

FAX: 0218.3885.193

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập dự án đến nhóm C các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ  
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tư vấn quản lý dự án đến nhóm C các công trình dân dụng, giao thông dường bộ, hạ tầng kỹ thuật
Thiết kế quy hoạch Thiết kế quy hoạch chung, phân khu đô thị đến loại IV, quy hoạch xây dựng nông thôn
Thiết kế, thẩm tra thiết kế và dự toán công trình xây dựng

- Công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật đến cấp II

- Công trình giao thông đường bộ đến cấp III

Giám sát chất lượng công trình xây dựng Giám sát các công trình dân dụng, giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật đến cấp II
Khảo sát chất lượng công trình xây dựng Khảo sát địa chất, dịa hình công trình dân dụng, giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật và thủy lợi đến cấp III
Thí nghiệm chuyên nganhg xây dựng: mã số phòng hí nghiệm” LAS-XD 659 Thực hiện các phép thử với các tiêu chuẩn kỹ thuật nêu tại Quyết định số 369/QĐ-BXD ngày 24/8/2011 của Bộ Xây dựng về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 659
Thí nghiệm đối chưng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công - Các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông, nông nghiệp phát triển nông thôn đến cấp II
      Tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu Các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông, nông nghiệp phát triển nông thôn đến cấp II  
3

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 5400227290 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 25/5/2011)

- Tổ 15, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- ĐT: 02183.858027

- Fax: 2183.858258

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Lập dự án đến nhóm B các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và Hạ tầng kỹ thuật.  
Khảo sát xây dựng công trình  Khảo sát các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và Hạ tầng kỹ thuật đến cấp II.
Thiết kế, thẩm tra thiết kế và dự toán công trình xây dựng  Khảo sát, thiết kế, thẩm tra các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và Hạ tầng kỹ thuật đến cấp II.
Giám sát chất lượng công trình xây dựng  Giám sát chất lượng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và Hạ tầng kỹ thuật đến cấp III.
4

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tiến An

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 5400255361 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 31/3/2007).

- Số 108, tổ 24 phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- ĐT:02183.888687 

 -Fax:02183.888687

Thi công xây dựng công trình

- Thi công công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tâng kỹ thuật đến cấp III.

- Thi công xây dựng công trình đường dây điện và trạm biến áp đến cấp III.

- Thi công công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đến cấp III.

 
5

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hòa Bình

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5400228255 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 25/5/2004 thay đổi lần thứ năm ngày 28/9/2010)

 

-SN 46, tổ 7, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- ĐT:02183.894199

-Fax:02183.894888

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Lập dự án đến nhóm B các công trình dân dụng, công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật và giao thông.  
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tư vấn quản lý dự án đến nhóm B các công trình dân dụng, công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật và giao thông.
Thiết kế quy hoạch xây dựng Thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị đến loại IV.

Khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế và dự toán công trình xây dựng

- Khảo sát, thiết kế, thẩm tra công trình dân dụng, công nghiệp đến cấp II.

- Khảo sát, thiết kế, thẩm tra công trình giao thông  đến cấp II.

- Khảo sát, thiết kế, thẩm tra công trình hạ tầng kỹ thuật  đến cấp II.

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Giám sát chất lượng công trình dân dụng và công nghiệp đến cấp II.

- Giám sát chất lượng công trình giao thông đến cấp II.

- Giám sát chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật đến cấp II.

Thi công xây dựng công trình

- Thi công công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tâng kỹ thuật đến cấp II.

- Thi công công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đến cấp II.

6

Công ty TNHH một thành viên Việt Anh

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 5400308292 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 12/3/2009)

-Xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

- ĐT:02183.827078

- Fax:

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III.

- Thi công xây dựng công trình đường dây điện và trạm biến áp đến cấp III.

- Thi công xây dựng công trình giao thông,  nông nghiệp và phát triển nông thôn  cấp IV.

 
7

Công ty Cổ phần xây dựng thương mại 559

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 5400239592 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 06/01/2006, thay đổi lần thứ ba ngày 04/9/2013)

- Tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu.

- ĐT:02183.867944

- Fax:

 

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III.

- Thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật  đến cấp III.

 
8

Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nhơn

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 5400215538 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 14/01/2003, thay đổi lần thứ 4 ngày 11/7/2012)

- Số 373, tổ 3 phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- ĐT: 02183852141.

- Fax:

 

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III.

- Thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi đến cấp III.

 

 
9

Công ty Cổ phần

Thành Kính

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 5400214333 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 29/11/2002 thay đổi lần thứ hai ngày 28/01/2010)

- Số 55, tổ 20, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- ĐT: 02183.858152

- FAX: 02183.891188

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Lập dự án đến nhóm B công trình thủy lợi.

- Lập dự án đến nhóm C công trình hạ tầng kỹ thuật và đê điều.

 

Khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế và dự toán công trình xây dựng.

 

- Khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế và dự toán Công trình thủy lợi đến cấp II.

- Khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế và dự toán Công trình hạ tầng kỹ thuật, đê điều đến cấp III.

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Giám sát chất lượng công trình Công trình dân dụng và công nghiệp đến cấp III.

- Giám sát chất lượng công trình Công trình giao thông đến cấp III.

- Giám sát chất lượng công trình Công trình hạ tầng kỹ thuật đến cấp III.

- Giám sát chất lượng công trình thủy lợi đến cấp II.

10

Công ty TNHH Thành Luân

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 5400222101 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 24/6/2003 thay đổi lần thứ 3 ngày 02/12/2014)

Xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn,  huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

ĐT: 02183.827340

FAX:

Thi công xây dựng công trình

- Công trình dân dụng đến cấp III.

- Công trình thủy lợi đến cấp III.

- Công trình giao thông đến cấp III

 
11

Công ty TNHH Đại Doanh

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 5400239899 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 13/01/2006 thay đổi lần thứ 3 ngày 20/3/2013

Tiểu khu Liên Phương, TT Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

ĐT: 02183.827118       FAX:

 

Thi công xây dựng công trình

- Công trình dân dụng đến cấp III.

- Công trình thủy lợi đến cấp IV.

- Công trình giao thông đến cấp III.

- Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV.

 
12

Công ty TNHH MTV Nam Hoàng Thịnh

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400361585 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp lần đầu ngày 24/3/2011, thay đổi lần thứ nhất ngày 09/01/2012)

Tổ 2A, phường Tân Thịnh

ĐT: 02183.882.815

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình dân dụng  
Thiết kế lập dự toán công trình xây dựng Công trình dân dụng đến cấp II
Giám sát chất lượng công trình xây dựng Công trình dân dụng đến cấp III
13

Công ty TNHH Tân Phát Hòa Bình

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400422661 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp lần đầu ngày 28/02/2013, thay đổi lần thứ nhất ngày 18/6/2013)

391, tổ 23, phường  Hữu Nghị, TP Hòa Bình

ĐT: 01232.487.505

Giám sát chất lượng công trình

- Công trình dân dụng đến cấp III

- Công trình dân dụng đến cấp IV

 
Thi công xây dựng công trình

- Công trình dân dụng đến cấp III

- Công trình giao thông đến cấp II

- Công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

 
14

Công ty Cổ phần tư vẫn xây dựng  Triệu Phát

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400324897 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp lần đầu ngày 19/8/2009, thay đổi lần thứ 3 ngày 18/3/2014)

99, tổ 2A, phường  Tân Thịnh, TP Hòa Bình

ĐT: 02186.545897

FAX: 02183.881268

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Lập dự án đến nhóm B, C các công trình dân dụng, giao thông đường bộ

- Lập dự án đến nhóm C các công trình thủy lợi

 
Khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế và dự toán công trình xây dựng

- Công trình dân dụng đến cấp II

- Công trình dân dụng đến cấp III

- Công trình giao thông đến cấp  III

- Công trình thủy lợi đến cấp  III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp  III

  Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Công trình dân dụng đến cấp II

- Công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp III

 
15

Công ty Cổ phần tư vân & xây dựng 874

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400257640 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp lần đầu ngày 18/7/2007, thay đổi lần thứ 4 ngày 11/7/2014)

Tổ 18, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.888592

FAX: 02183.888592

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi  
Khảo sát địa hình, thiết kế, lập dự toán công trình xây dựng

- Công trình dân dụng đến cấp III

- Công trình giao thông đến cấp III

- Công trình thủy lợi, nước sinh hoạt đến cấp III

Giám sát chất lượng công trình xây dựng Công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi đến cấp III
Thi công xây dựng công trinh Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt đến cấp III
16

Công ty Cổ phần tư vân & kiểm định xây dựng Quốc Anh

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400315035 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp lần đầu ngày 15/5/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 14/5/2014)

109, tổ 5A, Phường  Phương Lâm, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.853.542

FAX: 02183.853.542

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Công trình dân dụng đến cấp III

- Công trình giao thông cấp  IV

 
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 931 - Thực hiện các phép thử với các tiêu chuẩn kỹ thuật nêu tại Quyết định số 270/QĐ-BXD ngày 09/8/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành  xây dựng  LAS-XD 931
17

Công ty Cổ phần xây dựng 142 Hòa Bình

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400250719 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp lần đầu ngày 06/10/2006, thay đổi lần thứ 3 ngày 14/4/2011)

212 Bà Triệu, tổ 20, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.893.402

FAX: 02183.893.402

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình thủy lợi, cấp thoát nước  
Thiết kế, lập dự toán công trình xây dựng Công trỉnh thủy lợi, nước sinh hoạt đến cấp II
Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Công trình thủy lợi đến cấp III

- Công trình giao thông cấp IV

18

Công ty Cổ phần Kiến trúc Thành Đô

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400307796 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp lần đầu 27/02/2009, thay đổi lần thứ 6 ngày 29/8/2012)

130 Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.888.669

FAX: 02183.888.669

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập dự án đến nhóm C các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và giao thông  
Khảo sát, thiết kế công trình xây dựng

- Công trình dân dụng đến cấp III

- Công trình giao thông đến cấp III

- Công trình thủy lợi đến cấp III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật đến cấp III

Giám sât chất lượng công trình xây dựng

- Giám sát chất lượng công trình dân dụng đến cấp III

- Giám sát chất lượng công trình giao thông đến cấp III

- Giám sát công trình thủy lợi đến cấp III

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Lập dự án đến nhóm B các công trình dân dụng, vỏ bao che công nghiệp

- Lập dự án đến nhóm C các công trình thủy lợi

 
Khảo sát, thiết kế công trình xây dựng Công trình dân dụng đến cấp II  
19

Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng- xây dựng- thương mại Hoàng  Sơn

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400199519 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp lần đầu 19/3/2001, thay đổi lần thứ 16 ngày 02/10/2014)

Tổ 1, phường  Tân Thịnh, TP Hòa Bình

ĐT: 02182.211.951

FAX: 02183.886.559

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp I

- Thi công xây dựng công trình dân dụng, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp II

- Thi công xây dựng công trình đường dây và trạm đến 110KV

 
20

Công ty Cổ phần Việt Tùng

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400215471 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp lần đầu 10/12/2002, thay đổi lần thứ 8 ngày 15/11/2012)

608 An Dương Vương, phường Thái  Bình, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.858.811

FAX: 02183.858.817

Thi công xây dựng công trình

- Dân dụng đến cấp II

- Giao thông đường bộ đến cấp II

- Thủy lợi cấp IV

- Hạ tầng kỹ thuật đến cấp II

- Công trình đường dây điện và trạm biến áp đến cấp III

 
21

Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản tỉnh

(Quyết định thành lập số 1289/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 của UBND tỉnh Hòa Bình)

Tầng 4, Sở Xây dựng  Hòa Bình, P. Tân Thịnh,  TP Hòa Bình

ĐT: 02183.855.829

FAX: 02183.854.228

Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tư vấn quản lý dự án đến nhóm B các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đường bộ  
      Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Giám sât chất lượng công trình dân dụng đến cấp II

- Giám sát chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật đến cấp  III

- Giám sát công trình giao thông đường bộ đến cấp  III

- Giám sât công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp  III

 
22

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hòa Bình

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400107483 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp lần đầu 08/3/2005, thay đổi lần thứ 5 ngày 31/3/2014)

Tổ 4, phường  Đồng  Tiến, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.854.212

FAX: 02183.852.622

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Lập dự án các công trình xây dựng dân dụng đến nhóm C

- Lập báo cáo KTKT các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ

 
Thiết kế công trình xây dựng

- Công trình dân dụng đến cấp III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật đến cấp III

- Công trình giao thông cấp IV

Giám sât chất lượng công trình xây dựng

- Giám sât chất lượng công trình dân dụng đến cấp III

- Giám sât chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật đến cấp III

23

Công ty Cổ phần dầu tư xây dựng sông Đà

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400207199 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp lần đầu 06/11/2007, thay đổi lần thứ 3 ngày 01/4/2014)

Tổ 2, phường  Tân Thịnh, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.888687

FAX: 02183.887135

Thi công xây dựng công trình Thi công công trình dân dụng, giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng ky thuật đến cấp III  
24

Công ty TNHH THịnh  Phát

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400220707 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp lần đầu 28/4/2003, thay đổi lần thứ 8 ngày 04/10/2013)

Tổ 2A, đường  Lê Thánh Tông

ĐT: 02183.851.779

FAX: 02183.851.779

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dân dụng, vỏ bao che công trình công nghiệp  
    Thiết kế, lập dự toán công trinh xây dựng Công trình dân dụng, vỏ bao che công trình công nghiệp đến cấp III  
Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Công trình dân dụng, thủy lợi và vỏ bao che công trình công nghiệp đến cấp  III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV

25

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Ngọc Đạt

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400360831do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp lần đầu 21/3/2011, thay đổi lần thứ 2 ngày 23/9/2011)

Tổ 24, Phường  Chăm Mát, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.891042

FAX: 02183.891042

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dân dụng, giao thông  
Khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình xây dựng Khảo sát địa hình, thiết kế công trình dân dụng, giao thông đến cấp  III
Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Công trình dân dụng, giao thông đến cấp III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp  IV

Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật cấp IV
26

Công ty TNHH xây dựng Thanh Thảo Hòa Bình

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400393065 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 01/6/2012)

Xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn, Đà Bắc, Hòa Bình

ĐT: 0983.313.838

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

 
27

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long HB

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400361578 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 24/3/2011, thay đổi lần thứ 2 ngày 20/2/2012)

Xóm 9, xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.859.308

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo KTKT công trình dân dụng, thủy lợi đến cấp III  
Thiết kế công trình xây dựng Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công trình thủy lợi đến cấp III
Khảo sát xây dựng Khảo sát địa chất, địa hình cong trình dân dụng, thủy lợi đến cấp III
Giám sát chất lượng công trình xây dựng Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình dân dụng, thủy lợi đến cấp III
Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật
Thiết kế công trình xây dựng Thiết kế xây dưng công trình dân dụng và công trình thủy lợi đến cấp III
Khảo sát, thiết kế công trình xây dựng Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV  
Giám sát chất lượng công trình xây dựng Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV  
28

Công ty TNHH xây dựng, dịch vụ Huy Hà

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400186213do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 02/8/2000, thay đổi lần thứ 9 ngày 05/12/2011)

SN 20, tổ 31, Phường Phương Lâm. TP Hòa Bình

ĐT: 02183.852.754

FAX: 02183.852.754

Thi công xây dựng công trình

Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông đường bộ và cầu dường bộ đến cấp III

- Thi công xây dựng công trình đường dây dẫn điện cấp điện áp đến 35KV

 
29

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hòa Bình

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400101890 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 2 ngày 9/3/2010)

Phường Chăm Mát, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.858.231

FAX: 02183.893.353

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập dự án công trình giao thông đến nhóm C  
Thiết kế công trình xây dựng Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ đến cấp III
Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình công trình giao thông đường bộ đến cấp III
Giám sát chất lượng công trình xây dựng Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình giao thông đường bộ đến cấp III
30

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400343226 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 10/9/2013)

Số 1, đường Cù Chính Lan, tổ 3, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông đường bộ đến cấp III  
Thiết kế công trình xây dựng Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ đến cấp III
Giám sát chất lượng công trình xây dựng Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình giao thông đường bộ đến cấp III
31

Công ty TNHH xây dựng, thương mại Xuân Thành

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400255756 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp lần đầu  ngày 3/5/2007, thay đổi lần thứ 4 ngày 31/10/2014 )

Khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy

ĐT: 02183.874.511

FAX: 02183.874.511

Thi công xây dwungj công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật cấp IV

 
32

Công ty Cổ phần tư vấn và quản lý dự án

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400253660 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 9/1/2007, thay đổi lần thứ 1 ngày 19/10/2010 )

Tổ 24, Phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình

ĐT: 02186.294.262

FAX: 02183.855.705

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập dự án các công trình dân dụng, giao thông đường bộ đến nhóm C  
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tư vấn quản lý dự án các công trình dân dụng, giao thông đường bộ đến nhóm C
Thiết kế công trình xây dựng Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật đến cấp III
Giám sát chất lượng công trình xây dựng Giám sát chất lượng công trình dân dụng, giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật đến cấp III
Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập dự án đến nhóm C các công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước)
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tư vấn quản lý dự án các công trình hạ tầng kỹ thuật đến nhóm C
Khảo sát xây dựng Khảo sát xây dựng công trình dân dụng, giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp III
Giám sát chất lượng công trình xây dựng Giám sát chất lượng công trình thủy lợi đến cấp III
33

Công ty TNHH Xây dựng Hòa Thịnh

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2502000037 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 30/5/2001, thay đổi lần thứ 3 ngày 01/3/2004 )

Tiểu khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc

ĐT: 0986. 982.969

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp IV

 
34

Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Lâm

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400214767 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 17/12/2002, thay đổi lần thứ 3 ngày 17/8/2011 )

SN 22, tổ 24, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.965.855

FAX: 02183.897.002

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng, thủy lợi đến cấp III

- Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật cấp IV

 

35

Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây lắp Văn Dũng

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400366431 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 01/7/2011 )

Tổ 15, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.893.668

FAX: 02183.893.668

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo KTKT các công trình dân dụng, giao thông đường bộ, hạ tầng kx thuật và thủy lợi  
Khảo sát, thiết kế công trình xây dựng

- Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình thủy lợi đến cấp III

- Khảo sát, thiết kế xây dựng các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ đến cấp IV

Giám sát chất lượng công trình xây dựng Giám sát xây dựng, hoàn thiện các công trình dân dụng, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật và thủy lợi đến cấp IV
Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật và thủy lợi đến cấp IV.
36

Công ty TNHH Bình Anh

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400366431 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 14/1/2004 thay đổi lần thư 3 ngày 09/03/2015 )

Số 2/293 khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình,

ĐT: 0913.027.166

Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông đường bộ và thủy lợi đến cấp III  
Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình dân dụng đến cấp III

- Giám sát xây dựng công trình giao thông đường bộ, thủy lợi cấp IV

37

Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Hà Hòa Bình

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400424443 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 18/4/2013 thay đổi lần thứ nhất ngày 26/9/2013 )

Tổ 14, phường Tân Hòa, TP Hòa Bình

ĐT: 0912.952.860

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình - Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dân dụng  
Khảo sát, thiết kế công trình xây dựng Khảo sát, thiết kế xây dựng dân dụng đến cấp III
Giám sát chất lượng công trình dân dụng

- Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình dân dụng đến cấp III

- Giám sát xây dựng công trình giao thông (giao thông đường bộ cấp IV)

38

Công ty TNHH Hoàng Thịnh

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400209090 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 29/8/2002 thay đổi lần thứ 7 ngày 01/8/2013 )

258, đường Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.856.387

FAX: 02183.856.387

Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đến cấp III  
39

Công ty TNHH một thành viên Hoàng  Long Tây Bắc

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400393682 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày  13/6/2012 thay đổi lần thứ nhất ngày 29/7/2013 

Tổ 2, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình

ĐT: 0988.352.787

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dân dụng, giao thông  
Thiết kế công trình xây dựng

- Thiết kế xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ dến cấp IV

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình dân dụng đến cấp III

- Giám sát xây dựng công trình thủy lợi cấp IV

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

40

Công ty TNHH Hưng Tuấn

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400307612 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 23/2/2009 thay đổi lần thứ 2 ngày 27/3/2015 

Xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn, Đà Bắc

ĐT: 02183.827.219

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

 
41

Công ty TNHH Tuấn Dũng

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400233657 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 10/3/2005 thay đổi lần thứ nhất ngày 12/6/2012 

Số 09, Khu Thống Nhất, thị trấn Bo, Kim Bôi

ĐT: 02183.852.754

FAX: 02183.852.754

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

 
42

Doanh nghiệp tư nhân Anh Hoàng

(Mã số doanh nghiệp số 5400249632 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 16/8/2006 thay đổi lần thứ nhất ngày 04/10/2012 

Thôn Mạnh Tiến, xã  Yên Bồng, huyện Lạc Thủy

ĐT: 02183.874.508

 

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

- Thi công đường dây tải điện có cấp điện áp dến 35KV

 
43

Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Hòa Bình

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400227533 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình  cấp ngày 18/12/2003 thay đổi lần thứ 6 ngày 19/5/2014 

Số 87, đường Bà Triệu, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.891.481/ 02183.858.880

FAX: 02183.858.992

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Lập dự án các công trình thủy lợi đến nhóm C

- Lập báo cáo KTKT các công trình gio thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật

 
Khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình xây dựng

- Khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình thủy lợi đến cấp II

- Khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Giám sát chất lượng công trình dân dụng, giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp III

- Giám sát chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng, thủy lợi, giao thông đường bộ đến cấp III

- Thi công xây dựng công trinh hạ tầng kỹ thuật cấp IV

44

Công ty Cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng 154

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400359120 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình  cấp ngày 03/3/2011 thay đổi lần thứ 3 ngày 21/10/2014 

Tổ 2, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình

ĐT: 02186.250.851/ 0912.768.491

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Lập dự án các công trình dân dụng, giao thông đường bộ đến nhóm C

- Lập báo cáo KTKT công trình hạ tầng kỹ thuật

 
Khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình xây dựng

- Khảo sát thiết kế, lập dự toán công trình dân dụng, giao thông đường bộ đến cấp III

- Khảo sát, thiết kế, lập dứ toán công trình hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình dân dngj đến cấp III

- Giám sát công trình giao thông đường bộ cấp IV

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập dự án các công trình hạ tầng kỹ thuật đến nhóm C
Khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình xây dựng Khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình hạ tầng kỹ thuật đến cấp III

Khảo sát địa hình, địa

chất công trình xây

dựng

- Công trình dân dụng, công nghiệp đến cấp II.

- Công trình thủy lợi đến cấp III.

45

Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Thiên Minh

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400260072 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình  cấp ngày 25/10/2007 thay đổi lần thứ 3 ngày 26/7/2011 

Số 71,  Mạc Đĩnh Chi, Tổ 16, P. Tân Thịnh, TP Hòa Bình

ĐT: 0912.588.937

FAX: 02183.883.073

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo KTKT công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật  
Khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình xây dựng

- Khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình dân dụng đến cấp III

- Khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình hạ tầng kỹ thuật đến cấp III

 
Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình dân dụng đến cấp III

- Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

 
46

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Huy Dũng

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400332062 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình  cấp ngày 24/12/2009 

Khu 6, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, Hòa Bình

ĐT: 02183.830.802/ 0906.116.922

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình dân dụng  
Thiết kế và lập dự toán công trình xây dựng Công trinh dân dụng đến cấp III  
Giám sát chất lượng công trình xây dựng Giám sát xây dựng, hoàn thiện các công trình dân dụng, giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp III  
Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông đường bộ thủy lợi đến cấp IV  
47

Công ty TNHH Như Lộc

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400259630 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình  cấp ngày 08/10/2007 thay đổi làn thư nhất ngày 06/11/2012 

Xóm Vỏ, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

ĐT: 02183.861.212/ 0985.528.638

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

 
48

Công ty TNHH Đức Hùng

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2502000397 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình  cấp ngày 05/6/2006 thay đổi làn thư 2 ngày 11/8/2008

Số 27, Tổ 22, Phường Chăm Má, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.858.802

FAX:  02183.858.802

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình ập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông đường bộ, thủy lợi  
Khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình xây dựng Khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp III
Giám sát chất lượng công trình xây dựng Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình dân dụng, giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp III
Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp IV

- Thi công các công trình giao thông đường bộ và thủy lợi đến cấp III

49

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Trần Vĩnh

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400439023 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình  cấp ngày 19/12/2013 thay đổi làn thư nhất ngày 19/5/2014

Số 48, ngõ 84, đường Mạc Đĩnh Chi, tổ 24, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.884.118

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo kinh tế kỹ thuạt các công trình dân dụng, cấp thoát nước`  
Thiết kế công trình xây dựng

- Thiết kế xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thiết kế công trình cấp, thoát nước cấp IV

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình dân dụng đến cấp III

- Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình giao thông đến cấp IV

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi đến cấp IV

50

Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng và thương mại Sao Việt

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400273346 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình  cấp ngày 20/5/2008  thay đổi làn thư 2 ngày 04/6/2014

Tổ 3, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình

ĐT: 0914.332.341

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo kinh tế kỹ thuạt công trình dân dụng, vỏ bao che và thủy lợi  
Khảo sát, thiết kế công trình xây dựng

- Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình dân dụng, vỏ bao che đến cấp III

- Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình thủy lợi đến cấp IV

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình dân dụng đến cấp III

- Giám sát xây dựng công trình thủy lợi cấp IV

51

Công ty TNHH Tư vấn Việt Hà

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400229192 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình  cấp ngày 14/7/2004  thay đổi làn thứ 6 ngày 07/9/2011

Số 310, tổ 25, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.885.791/ 0962.928.611

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Lập dự án đến nhóm C công trình giao thông đường bộ, dân dụng và công nghiệp

- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

 
Thiết kế, lập dự toán công trình xây dựng

- Công trình dân dụng, giao thông đường bộ đến cấp III

- Công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

Khảo sát xây dựng

- Công trình dân dụng công nghiệp, giao thông đường bộ đến cấp III

- Công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

Giám sát chất lượng công trình xây dựng - Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình dân dụng, giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp III
Thi công xây dựng công trình

- Công trình dân dụng đến cấp III

- Công trình giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

52

Công ty TNHH một thành viên Duy Linh

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400308768 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình  cấp ngày 24/3/2009  thay đổi làn thứ 6 ngày 17/9/2009

Phố Thống Nhất, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn

ĐT: 02183.861.078

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

 
53

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hồng Dương

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400358529 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình  cấp ngày 26/01/2011

Số 109, tổ 15, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.893.699

FAX: 02183.893.699

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình dân dụng, giao thông đường bộ và thủy lợi  
Khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình xây dựng

- Khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình dân dụng, thủy lợi đến cấp III

- Khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình giao thông đường bộ đến cấp IV

 
Giám sát chất lượng công trình xây dựng Giám sát xây dựng, hoàn thiện các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi đến cấp III
Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông đường bộ và thủy lợi đến cấp IV
54

Công ty TNHH tư vấn Xây dựng & Thương mại HCA

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2600504965 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình  cấp ngày 12/3/2009 thay đổi lần thứ 3 ngày 12/9/2013

Xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc

ĐT: 02183.827388

Fax: 02183.827041

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo KTKT công trình dân dụng, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật  
Thiết kế lập dự toán xây dựng công trình

- Thiết kế, lập dự toán xây dwungj các công trình giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

- Thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

Khảo sát Khảo sát địa hình công trình xây dựng đến cấp IV
Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Giám sát công trình dân dụng đến cấp III

- Giám sát công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp IV

Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông đường bộ và thủy lợi đến cấp IV
55

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Trọng Tín

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400277894 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình  cấp ngày 15/8/2008  thay đổi lần thứ nhất ngày 25/8/2011

Tổ 3, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.893768

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo KTKT công trình dân dụng, giao thông đường bộ, thủy lợi  
Khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình xây dựng

- Khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình dân dụng đến cấp III

- Khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp IV

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình dân dụng đến cấp III

- Giám sát công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp IV

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp IV

56

Công ty TNHH một thành viên Thông Ngân

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400307161 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình  cấp ngày 23/01/2009  thay đổi lần thứ nhất ngày 04/12/2012

Xóm Ngã Ba Xưa, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn

ĐT: 02183.861067/

0986775417

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng các công trình giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật (nước sinh hoạt nông thôn đến cấp IV)

 
57

Xí nghiệp xây dựng Huy Hoàng

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 011174 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình  cấp ngày 23/9/1998  thay đổi lần thứ hai ngày 07/7/2004

Xóm Ngã Ba Xưa, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn

ĐT: 0983521889

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng các công trình giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

 
58

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Quang Thanh

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400268949 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 02/4/2008  thay đổi lần thứ 5 ngày 06/8/2013

Tổ 23, P. Hữu Nghị, TP Hòa Bình

ĐT: 02186.250.569/ 0989.343.060

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo KTKT công trình dân dụng  
Khảo sát, thiết kế Khảo sát, thiết kế công trình dân dụng đến cấp IV
Giám sát chất lượng công trình xây dựng Giám sát công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp III
Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp III
Khảo sát địa hình, địa chất Công trình dân dụng đến cấp II
59

Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Bến Hải

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400394132 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 27/6/2012

Tổ 20, phường Đồng TIến, TP Hòa Bình

ĐT: 0984.538.886

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo KTKT công trình giao thông đường bộ  
Khảo sát, thiết kế lập dự toán xây dựng công trình Khảo sát, thiết kế lập dự toán xây dựng các công trình giao thông đường bộ đến cấp III
Giám sát chất lượng công trình xây dựng Giám sát công trình giao thông đường bộ đến cấp III
Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông đường bộ đến cấp IV
60

Công ty Cổ phần kiến trúc Hải Anh

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400260770 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 28/11/2007 thay đổi lần thứ 4 ngày 30/10/2014

Tổ 16, phường Thái Bình, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.894.736/ 0912.933.725

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo KTKT công trình dân dụng, giao thông đường bộ, thủy lợi  
Thiết kế lập dự toán xây dựng công trình

- Thiết kế, lập dự toán xây dựng các công trình dân dụng đến cấp III

- Thiết kế, lập dự toán xây dựng các công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp IV

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Giám sát công trình dân dụng đến cấp III

- Giám sát công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp IV.

61

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đức Cường

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400349820 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 22/7/2010

Xóm 9, xã Sủ Ngõi, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.856.982

FAX: 02183.858.559

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III (thuộc diện chỉ yêu cầu lập Báo KTKT)

- Thi công xây dựng các công trình giao thông câu, đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

 
62

Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Lan Hải

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400241224 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 17/3/2006 thay đổi lần thứ 3 ngày 01/8/2013

Khu Thống Nhất, thị trấn Vụ Bản, Lạc Sơn

ĐT: 02183.861.403/ 0988.181.493

Thi công xây dựng công trình

đến cấp III (thuộc diện chỉ yêu cầu lập Báo KTKT)

- Thi công xây dựng các công trình giao thông câu, đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

 
63

Công ty TNHH một thành viên Thương mại & Xây dựng Thịnh Cường

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400273321 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 20/5/2008 thay đổi lần thứ 4 ngày 29/5/2014

Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 10, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.897.318

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giám sát chất lượng công trình xây dựng Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình dân dụng đến cấp III  
Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng các công trình giao thông đường bộ và thủy lợi cấp IV

64

Công ty TNHH Xây dựng Huân Chinh

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2502000150 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 25/3/2003 thay đổi lần thứ 2 ngày 17/3/2005

Số 239, tổ 12, phường Đồng TIến, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.853.005

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng, thủy lợi đến cấp III

- Thi công xây dựng các công trình giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

- Thi công xây dựng công trình đường dây tải điện từ 35 KV trở xuống, trạm biến áp từ 180 KVA trở xuống

 
65

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thăng Long

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400260516 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 14/11/2007 thay đổi lần thứ 2 ngày 05/7/2010

NK 14-01, Khu dân cư bắc TRần HƯng Đạo, xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.856.038

FAX: 02183.855.920

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập dự án đến nhóm C các công trình dân dụng, vỏ bao che công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật  
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Tư vấn quản lý dự án đến nhóm B công trình dân dụng

- Tư vấn quản lý dự án đến nhóm C công trình vỏ bao che công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Thiết kế và lập dự toán công trình xây dựng

- Công trình dân dụng đến cấp II

- Công trình vỏ bao che công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đến cấp III

Khảo sát xây dựng Công trình dân dụng, vỏ bao che công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đến cấp III
Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Công trình dân dụng đến cấp II

- Công trình vỏ bao che công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đến cấp III

66

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng An Thành

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400353094 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 14/11/2007 thay đổi lần thứ 2 ngày 29/10/2010

Số 4, phố Thống NHất, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn

ĐT: 02183.816.062/ 0989.750.957

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo KTKT các công trình dân dụng, giao thông đường bộ và thủy lợi  
Thiết kế công trình xây dựng

- Công trình dân dụng đến cấp III (Thuộc diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)

- Công trình giao thông đường bộ thủy lợi đến cấp IV

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Công trình dân dụng đến cấp III (Thuộc diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)

- Công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp IV

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

 
67

Công ty TNHH Hùng Cường

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2502000100 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 26/6/2002  thay đổi lần thứ 4 ngày 19/12/2006)

Tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.894.555

FAX: 02183.887.928

Thi công xây dựng công trình - Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III (Diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)  
68

Trung tâm dịch vụ hỗ trợ vùng dân tộc

(Quyết định thành lập số 115/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)

Số 572 đường TRần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.852.250

Giám sát chất lượng công trình xây dựng do ngành quản lý

- Giám sát công trình dân dụng đến cấp III (Thuộc diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)

- Giám sát công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp IV

 
69

Công ty TNHH Xây dựng Trung Tín

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400204769 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 16/01/2001 thay đổi lần thứ 5 ngày 30/12/2013)

Số 76, Khu Thái Bình, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi

ĐT: 0912.797.307

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

Thi công xây dựng công trình

- Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình dân dụng đến cấp III (Diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)

- Giam sát công trình giao thông đườn bộ, thủy lợi đến cấp IV

 

- Thi cong xây dựng công trình dân dụng đến cấp III (Diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)

- Thi công xây dụng công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp IV

70

Công ty Cổ phần Nam Dương

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400329140 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 16/10/2009 thay đổi lần thứ 2 ngày 21/7/2014)

Đường Phùng Hưng, tổ 20, phường Tân Hòa, TP Hòa Bình

ĐT: 0984.538.886

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

Giám sát các công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp IV  
Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng đến cấp III (Diện chỉ yêu cầu lạp báo cáo KTKT)

- Thi công xây dựng các công trình giao thông đường bộ, thủy lợi cấp IV

71

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Đà HB

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400454399 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 26/9/2014)

Số 44 Đoàn Thị Điểm, phường Tân Hòa, TP Hòa Bình

ĐT: 0912.388.563

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình dân dụng, giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp III (Diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)  
Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III (Diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)

- Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp IV

72

Công ty TNHH Quang Hùng Hòa Bình

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400362571 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 13/4/2011 thay đổi lần thứ nhất ngày 19/10/2011)

Khu Tân Bình, xã Kim Bình, huyện Kim Bôi

ĐT: 02183.871.091/ 0915.383.215

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Giám sát công trình dân dụng đến cấp II (Diện chỉ yêu cầu lạp báo cáo KTKT)

- Giám sát công trình thủy lợi đến cấp IV

 
Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng đến cấp II (Diện chỉ yêu cầu lạp báo cáo KTKT)

- Thi công xây dựng các công trình giao thông đường bộ, thủy lợi cấp IV

73

Công ty TNHH Bình Minh

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400205709 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 09/4/2001 thay đổi lần thứ 6 ngày 28/11/2014)

Khu 5, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn

ĐT: 0912.124.563

FAX: 02183.842.053

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III (Diện chỉ yêu cầu lạp báo cáo KTKT)

- Thi công xây dựng các công trình giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

 
74

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kim Ngân HB

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400422679 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 01/3/2013)

Số 3, ngõ 227, tổ 20, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.600998

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo KTKT các công trình dân dụng, giao thông đường bộ và thủy lợi  
Khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình

- Công trình dân dụng đến cấp III (Diện chỉ yêu cầu lạp báo cáo KTKT)

- Công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp IV

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Công trình dân dụng đến cấp III (Diện chỉ yêu cầu lạp báo cáo KTKT)

- Công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp IV

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

75

Công ty TNHH Hoàng Cường

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400243729 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 29/3/2006 thay đổi lần thứ 3 ngày 26/11/2012)

Xóm Hạnh Phúc, xã Hợp Thịnh, Kỳ Sơn

ĐT: 02183.842570/ 0989.838.596

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

 
76

Công ty TNHH một thành viên Bình Minh Hiếu

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400353312 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 9/11/2010)

Số 01, ngách 36/86 đường Lê Thánh Tông, tổ 10, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.881638/ 0936.233.938/ 0988.886.996

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Lập dự án đến nhóm C các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đường bộ

- Lập báo cáo KTKT công trình thủy lợi

 
Quản lý dự án đầu tu xây dựng công trình Tư vấn quản lý dự án diện lập báo cáo KTKT các công trình dân dụng, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đường bộ
Khảo sát xây dựng Khảo sát xây dựng các công trình dân dụng, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đường bộ đến cấp III
Thiết kế và lập dự toán công trình xây dựng

- Các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đường bộ đến cấp III

- Công trình thủy lợi cấp IV

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đường bộ đến cấp III

- Công trình thủy lợi cấp IV

Thi công xây dựng công trình

- Các công trình dân dụng, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đường bộ đến cấp III

- Công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kv

77

Công ty TNHH Sơn Ngọc

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400276900 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 28/7/2008 thay đổi lần thứ 2 ngày 14/01/2014)

Số 61, Tân Thành, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi

ĐT: 02183.871595/ 0988.762.346

Fax: 02183.871595

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III (Diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)

- Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

 
78

Công ty CP Đầu tư phát triển Anh Kỳ

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400242147 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 10/4/2006 thay đổi lần thứ 13 ngày 14/01/2015)

Tổ 5, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.983.868

Fax: 02183.893.868

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông đường bộ đến cấp III

- Thi công xây dựng công trình thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật cấp IV

 
79

Công ty TNHH Trọng Cường 68

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400423506 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 25/3/2013 thay đổi lần thứ nhất ngày 20/3/2014)

Số 102, cầu thang 39-40, khu chuyên gia, tổ 19, pường Hữu Nghị, TP Hòa Bình

ĐT: 0979.168.758

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình - Lập báo cáo KTKT các công trình dân dụng, giao thông đường bộ và thủy lợi  
Khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình

- Công trình giao thông đường bộ đến cấp III (thuộc diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)

- Công trình ân dụng, thủy lợi đến cấp IV

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Công trình dân dụng, giao thông đường bộ đến cấp III (Thuộc diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)

- Công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đến câp IV

Thi công xây dựng công trình - Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV
80

Công ty TNHH tư vấn xây dựng G & T

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400360253 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 15/3/2011 thay đổi lần thứ nhất ngày 04/01/2013)

Số 60, đường Ngô Sỹ Liên, tổ 15, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình

ĐT: 0913.038.566

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo KTKT công trình dân dụng  
Khảo sát, thiết kế công trình xây dựng Công trình dân dụng đến cấp III (Thuộc diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)
Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Công trình dân dụng đến cấp III (Thuộc diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)

- Công trình thủy lợi đến cấp IV

81

Công ty Cổ phần KIểm định công trình xây dựng Hòa Bình

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400347968 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 16/6/2010 thay đổi lần thứ 2 ngày 22/5/2013)

Số 36, tổ 4, phường Thái Bình, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.893.777/ 0912.777.132

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Lập dự án đến nhóm C công trình dân dụng, vỏ bao che công nghiệp

- Lập báo cáo KTKT các công trình giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật

 
Khảo sát, thiết kế và lập dự toán xây dựng công trình

- Công trình dân dụng đến cấp III

- Công trình giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

Giám sát chất lượng công trình xây dựng Công trình dân dụng, giao thông đường bộ, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đến cấp III
Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng công trình giao thông, đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

82

Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Đức Trung

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400203155 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 22/4/2009)

Tiểu khu 4, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu

ĐT: 02183.868.686/ 0978.149.999

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III (Thuộc diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)

- Thi công xây dựng các công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp IV

 
83

Công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng Cường Chiến

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400422252 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 05/2/2013)

Tiểu khu 4, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu

ĐT: 0915.544.510

Giám sát thi công xây dựng công trình

- Các công trình dân dụng đến cấp III (Diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)

- Các công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp IV

 
84

Công ty TNHH xây dựng Huy Hòa

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2502000502 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 03/3/2008 thay đổi lần thứ nhất ngày 20/3/2008)

Xóm Tân Thanh, xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc

ĐT: 02183.897268

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III (Thuộc diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)

- Thi công xây dựng các công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp IV

 
85

Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Tuấn Minh

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400347943 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 16/6/2010)

Xóm 9, xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.897.269/ 0979.299.370

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III (Thuộc diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)

- Thi công xây dựng các công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp IV

 
86

Công ty Cổ phần Xây dựng kinh doanh tổng hợp Hòa Bình

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400209157 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 04/4/2005 thay đổi lần thứ 7 ngày 13/8/2013)

Đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình

ĐT: 02183.856.779/ 0913.077.126

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng,

giao thông dường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp III

 
Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Công trình dân dụng đến cấp III

- Công trình giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đén cấp IV

87

Công ty Cổ phần Xây dựng quy hoạch Hòa Bình

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400423168 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 18/3/2013)

Số 96, tổ 4, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình

ĐT: 01655.468.466/ 0923.889.899

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Lập báo cáo KTKT các công trình dân dụng, giao thông đường bộ, thủy lợi  
Khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình xây dựng

- Công trình dân dụng đến cấp III (Diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)

- Công trình giao thông đường bộ, thủy lợi đến cấp IV

Giám sát chất lượng công trình xây dựng

- Công trình dân dụng đến cấp III (Thuộc diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)

- công trình giao thông đường bộ đến cấp IV

Thi công xây dựng công trình Công trình dân dụng, công trình giao thông nông thôn, thủy lợi đến cấp IV
88

Công ty TNHH một thành viên Hà Cường Phát

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400429843 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 25/10/2013)

Tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc

ĐT: 01662.958.555

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III (Diện chỉ yêu cầu lập báo cáo KTKT)

- Thi công xây dựng các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước) đến cấp IV

`
89

Công ty TNHH Xây dựng Đức Nhanh

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400207590 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 22/5/2002 thay đổi lần thứ 6 ngày 05/9/2014)

Số 221 đường Trần Hưng Đạo, xã Sủ ngòi TP Hòa Bình

ĐT: 02183.895.108

Thi công xây dựng công trình

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng các công trình giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

 
90

Công ty TNHH một thành viên xây dựng 288

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400381038 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình cấp ngày 05/01/2012 thay đổi lần thứ nhất ngày 26/11/2014)

Xóm Chiềng Sại, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu

ĐT: 02183.616.989/ 0983.652.939

Thi công xây dựng

- Thi công xây dựng công trình dân dụng đến cấp III

- Thi công xây dựng các công trình giao thông đường bộ, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đến cấp IV

 

speeed

DONGIA

soxaydungnong

DVCQG

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy

064149
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
2270
3199
7237
43247
33616
30533
64149

Your IP: 44.200.30.73
2022-08-16 19:45