TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
1995989
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1608
1218
10672
1957547
65712
51937
1995989

Your IP: 34.226.244.70
2020-02-28 23:17
Category: Dự án nhà ở xã hội
Page 1 of 2
Files:
zip.png 175/TB-SXD ngày 20/1/2020 về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-02-05
1.27 MB
8
zip.png Công văn số 1973/SXD-QLN&TTBĐS ngày 02/10/2017 của Sở Xây dựng về việc xác nhận danh sách các đối tượng đủ điều kiện thuê, mua nhà ở xã hội cho công nhân tại khu công nghiệp bờ trái sông Đà, TP Hòa Bình đợt 13 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-10-03
170.11 KB
154
zip.png Công văn số 1696/SXD-QLN&TTBĐS ngày 30/8/2017 về việc xác nhận danh sách các đối tượng đủ điều kiện thuê, mua nhà ở xã hội cho công nhân tại khu công nghiệp bờ trái sông Đà, Tp Hòa Bình, đợt 12 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-09-01
263.57 KB
111
zip.png Công văn số 1530/SXD-QLN&TTBĐS ngày 08/8/2017 V/v xác nhận danh sách các đối tượng đủ điều kiện thuê, mua nhà ở xã hội cho công nhân tại khu công nghiệp bờ trái sông Đà, TP Hòa Bình, đợt 11 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-09-01
246.41 KB
110
zip.png Công văn số 1271/SXD-QLN&TTBĐS ngày 04/7/2017 của Sở Xây dựng về việc xác nhận danh sách các đối tượng đủ điều kiện được thuê, mua nhà ở xã hội cho công nhân tại khu công nghiệp bờ trái sông Đà, thành phố Hòa Bình, đợt 10 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-07-13
256.41 KB
155
zip.png Công văn số 2413/SXD-QLN&TTBĐS ngày 26/12/2016 của Sở Xây dựng về việc xác nhận danh sách các đối tượng đủ điểu kiện thuê; mua nhà ở xã hội cho công nhân tại khu công nghiệp bờ Trái sông Đà, TP Hòa Bình, đợt 1 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-12-27
764.22 KB
192
zip.png Công văn số 2412/SXD-QLN&TTBĐS ngày 26/12/2016 của Sở Xây dựng về việc xác nhận danh sách các đối tượng đủ điều kiện thuê; mua nhà ở xã hội cho công nhân tại khu công nghiệp bờ Trái Sông Đà thành phố Hòa Bình, đợt 3 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-12-27
777.89 KB
198
zip.png Công văn số 1959/SXD-QLN&TTBĐS ngày 21/10/2016 của Sở Xây dựng về việc xác nhận danh sách các đối tượng đủ điều kiện thuê;mua nhà ở xã hội cho công nhân tại khu Công nghiệp Bờ trái Sông Đà, thành phố Hòa Bình đợt 2 HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-10-25
786.46 KB
157
zip.png Công văn số 2359/SXD-QLHĐXD ngày 21/12/2015 của Sở Xây dựng V/v xác nhận danh sách các đối tượng đủ điều kiện thuê và mua nhà ở xã hội Dạ Hợp đợt 09 HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-26
164.85 KB
238
zip.png Công văn số 2357/SXD-QLHĐXD ngày 21/12/2015 của Sở Xây dựng về việc thông báo danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội Dạ Hợp HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-26
111.8 KB
230
zip.png Xác nhận danh sách các đối tượng đủ điều kiện thuê và mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội Dạ Hợp đợt 8 HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-26
368.99 KB
218
zip.png Công văn số 1015/SXD-QLN&TTBĐS ngày 29/6/2015 của Sở Xây dựng về việc xác nhận danh sách các đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội Dạ Hợp (đợt 7) HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-26
382.11 KB
272
zip.png Thông báo danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội tại Dự án “Nhà ở xã hội Dạ Hợp” Tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-26
61.5 KB
270
zip.png Văn bản số 192/SXD-QLHĐXD về việc xác nhận danh sách các đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội Dạ Hợp (đợt 4) HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-26
384.55 KB
525
zip.png Công văn số 349/SXD-QLHĐXD ngày 30/3/2015 của Sở Xây dựng về việc xác nhận các đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội Dạ Hợp (đợt 5) HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2016-07-26
355.35 KB
216