Tìm kiếm

TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
2598563
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
753
1214
4468
2586694
22561
31584
2598563

Your IP: 35.170.64.36
2021-06-23 16:58
Category: Dự án nhà ở xã hội
Page 1 of 2
Files:
zip.png 1820.tb-sxd -qln TB DS khách hàng ký HĐ đặt cọc mua nhà ở XH ( đợt 1) tại DA nhà ở XH xã Sủ ngòi NEW

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-06-08
747.73 KB
45
zip.png 1789.sxd-qln vv cho phép huy đông vốn thông qua hình thức góp vốn, hơp tác đầu tư KD, LD, Lket của tổ chức, HGĐ cá nhân để đầu tư XD DA nhà ở thương mại tại phương tân thinh

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-06-07
720.23 KB
6
zip.png 1786.sxd-qln vv TB đủ điều kiện bán BĐS hình thành trong tlai tại DA khu đô thi sinh thái và Dvu cửu long

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-06-07
834.24 KB
10
zip.png 1620.sxd-qln vv đủ ĐK bán nhà ở hình thành trong tương lai khu TT đa chức năng Quỳnh lâm, TP HB

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-05-26
1.07 MB
16
zip.png 1572/ SXD-QLN&TTBĐS ngày 21/5/2021 V/v Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư, tái định cư suối Đúng, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (lần 2)

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-05-25
966.27 KB
3
zip.png 1003/SXD-QLN&TTBĐS ngày 14/4/2021 vv xác nhận dsach các đối tượng mua nhà ở XH dạ hợp đợt 46

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-04-16
856.41 KB
37
zip.png 974 /SXD-QLN&TTBĐS ngày 9/4/2021 V/v huy động vốn dự án Khu nhà ở tại Khu Trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình do Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng làm chủ đầu tư

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-04-13
793.84 KB
19
zip.png 288.SXD-QLN ngày 29 tháng 1 năm 2020 vv bán nhà hình thành trong tương lại đối với dự án trúng đấu giá QSD đất ở khu đô thị TTTM bờ trái sông đà và phường hữ nghị

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-02-01
927.33 KB
55
zip.png 91/SXD-QLN&TTBĐS V/v Điều kiện kinh doanh bất động sản thuộc dự án Khu dân cư sổ 6, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình (đợt 2) và Khu dân cư số 01, phường Thin

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-01-14
778.18 KB
46
zip.png 4151/SXD-QLN&TTBĐS ngày 23/12/2020 vv xác nhân dsach các đối tượng đủ muua nhà ở xã hội Dạ Hợp đợt 44

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-12-28
857.16 KB
54
zip.png 3879/TB-SXD ngày 4/12/2020 V/v đăng tải và thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua Nhà ở xã hội hình thành trong tương lai của dự án Nhà ở xã hội tại xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình HOT

(3 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-12-15
895.67 KB
223
zip.png 3383/SXD-QLN&TTBĐS ngày 26/10/2020

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-10-27
787.14 KB
42
zip.png TB 1000/TB-SXD ngày 13/4/2020 v/v công bố danh mục dự án thuộc dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh HOT

(2 votes)

Download

TB 1000/TB-SXD ngày 13/4/2020 v/v công bố danh mục dự án thuộc dự án nhà ở trên địa bàn tỉnhCreated
Size
Downloads
2020-04-16
3.26 MB
126
zip.png 175/TB-SXD ngày 20/1/2020 về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-02-05
1.27 MB
110
zip.png Công văn số 1973/SXD-QLN&TTBĐS ngày 02/10/2017 của Sở Xây dựng về việc xác nhận danh sách các đối tượng đủ điều kiện thuê, mua nhà ở xã hội cho công nhân tại khu công nghiệp bờ trái sông Đà, TP Hòa Bình đợt 13 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-10-03
170.11 KB
221

Văn bản mới ban hành

813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

DVCQG

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy