TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
1215314
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
453
2101
10692
1185354
55639
43165
1215314

Your IP: 52.91.176.251
2019-02-22 04:43
Category: Quyết định
Page 1 of 7
Files:
zip.png Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh đã hết hiệu lực thi hành

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-01-30
1.32 MB
9
zip.png Quyết định sô 125/QĐ-BCĐ ngày 27/9/2018 ban hành quy chế hoạt động của BCĐ đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-10-03
1.26 MB
15
zip.png Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-09-20
899.51 KB
11
zip.png Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh HB

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-09-14
969.08 KB
28
zip.png Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh HB

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-09-11
1.09 MB
25
zip.png Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi một số khoản tại điều 4 quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh HB ban hành kèm theo quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-08-15
451.6 KB
39
zip.png Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh HB

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-08-15
1.91 MB
16
zip.png Quyết định số 126/QĐ-BTTTT ngày 31/01/2018 của Bộ Thông tin & Truyền thông về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-04-18
3.32 MB
21
zip.png Quyết định số 24/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-04-06
5.13 MB
39
zip.png Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý đấu thầu, ủy quyền quyết định đầu tư và quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-03-06
729.86 KB
183
zip.png Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chung XD tỷ lệ 1/10.000 khu vực dọc 2 bên tuyến đường Hòa Lạc-Thành phố Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-01-08
2.88 MB
113
zip.png Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-01-08
2.17 MB
163
zip.png Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-01-08
2.66 MB
122
zip.png Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-12-27
2.32 MB
78
zip.png Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh HB HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-12-12
1.07 MB
101

Văn bản mới ban hành

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy