Tìm kiếm

TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
Category: Quyết định
Page 1 of 9
Files:
zip.png QĐ 35/2021/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ vv bãi bỏ 1 sô VBPPPL của Thủ tướng

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-12-09
2.31 MB
6
zip.png QĐ 31/2021/QĐ-TTgBan hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-10-23
304.05 KB
4
zip.png 1828/QĐ-UBND ngày 24/08/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-08-26
1.05 MB
12
zip.png QĐ 439/QĐ-TTG ngày 25 /3/2021 về số quy hoạch chung XD khu dlịch quốc gia hồ hòa bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-08-20
22.45 MB
28
zip.png 1309/QĐ-UBND ngày 29/06/202 vv Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-06-30
3.74 MB
15
zip.png 346/CAT-PA08 ngày 02/03/2021 Vv bải bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng chỉnh phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt Mật, Tối Mật

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-03-11
2.56 MB
29
zip.png 346/CAT-PA08 ngày 02/03/2021 Vv bải bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng chỉnh phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt Mật, Tối Mật

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-03-11
2.56 MB
23
zip.png 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 Quyết định ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020 HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-01-25
627.73 KB
105
zip.png QĐ 36 vv vãi bỏ 1 số VBQPPL của chính phủ

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2021-01-11
576.32 KB
52
zip.png QUYẾT ĐỊNH 3061/QĐ-UBND bngày 7/12/2020 Công bố danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-12-15
2.8 MB
50
zip.png QĐ 18/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-10-27
2.65 MB
560
zip.png QĐ số 2590 QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của Chủ tích UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-10-27
4.59 MB
73
zip.png Quyết định số 30/2020/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 V/v triển khai Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-10-09
139 KB
60
zip.png QĐ số 83/QĐ-SXD ngày 29/9/2020 về việc công bố giá nhân công XD trên địa bàn tỉnh HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-10-07
864.21 KB
2,964
zip.png QĐ 1771/QĐ-UBND ngày 5/8/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-08-07
2.49 MB
96

soxaydungnong

DVCQG

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy

2768601
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
261
792
13790
2747597
30535
19832
2768601

Your IP: 54.92.164.9
2022-01-27 03:21