Tìm kiếm

TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
Category: Nghị quyết
Page 1 of 2
Files:
zip.png Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-10-30
168.42 KB
197
zip.png Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ Ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại đi HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-09-04
2.63 MB
117
zip.png Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh ban hành quy định nội dung định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ theo nghị định số 111/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 trên địa bàn tỉnh HB HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-04-06
621.7 KB
225
zip.png Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội : Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-02-22
443.53 KB
269
zip.png Nghị quyết số 50/2017/QH14 của Quốc hội : Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-02-22
232.1 KB
170
zip.png Nghị quyết số 49/2017/QH14 của Quốc hội : Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-02-22
313.75 KB
172
zip.png Nghị quyết số 48/2017/QH14 của Quốc hội : Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-02-22
492.12 KB
160
zip.png Nghị quyết số 45/2017/QH14 của Quốc hội : Thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016" HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-09-05
458.58 KB
196
zip.png Nghị quyết số 44/2017/QH14 của Quốc hội : Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-09-05
342.04 KB
232
zip.png Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội Về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-09-01
322.55 KB
215
zip.png Nghị quyết số 42/2017/NĐ-CP ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-09-01
198.01 KB
201
zip.png Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-09-01
86.5 KB
256
zip.png Nghị quyết số 40/2017/QH14 ngày 19/06/2017 của Quốc hội Phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-09-01
155.41 KB
220
zip.png Nghị quyết số 39/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHXHCNVN và nước CHDXND Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam- Lào HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-09-01
164.41 KB
207
zip.png Nghị quyết số 38/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-09-01
163.37 KB
218

speeed

DONGIA

soxaydungnong

DVCQG

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy

064093
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
2214
3199
7181
43247
33560
30533
64093

Your IP: 44.200.30.73
2022-08-16 19:25