TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
1215301
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
440
2101
10679
1185354
55626
43165
1215301

Your IP: 52.91.176.251
2019-02-22 04:36
Category: Văn bản của Sở
Page 1 of 6
Files:
zip.png Hệ thống biểu mẫu báo cáo theo Thông tư 07/2018/TT-BXD

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-11-13
177.75 KB
59
zip.png Mẫu báo cáo hẹ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-10-24
25.51 KB
22
zip.png Hướng dẫn số 106/HD-SXD ngày 10/9/2018 của Sở Xây dựng về trình tự thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình di dân tái định cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-09-11
1.69 MB
52
zip.png Mẫu Báo cáo thông kê tổng hợp ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2018

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-05-14
239.37 KB
43
zip.png Danh mục các thông tin phải được công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-05-10
281.82 KB
125
zip.png Dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình hàng năm và 5 năm giai đoạn 2017-2021

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-02-22
2.85 MB
83
zip.png Hướng dẫn số 11/HD-SXD ngày 19/01/2018 của Sở Xây dựng về việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-01-22
536.07 KB
214
zip.png hướng dẫn số 2540/HD-SXD ngày 29/11/2017 của Sở Xây dựng xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-12-05
1.05 MB
380
zip.png Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực xây dựng tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-08-01
146.43 KB
70
zip.png Gợi ý trả lời bài dự thi tìm hiều truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình- 70 năm một chặng đường vẻ vang

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-07-20
127 KB
60
zip.png Công văn số 1307/SXD-QLXD ngày 10/7/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-07-13
375.93 KB
75
zip.png Công văn số 1297/SXD-PTĐT&HTKT ngày 07/7/2017 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu và thí nghiệm đối chứng công trình xây dựng HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-07-13
192.65 KB
244
zip.png Công văn số 1283/SXD-QLXD ngày 06/7/2017 của Sở Xây dựng về việc gia hạn chứng chí hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tỉnh Hòa Bình HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-07-13
226.49 KB
153
zip.png Hướng dẫn lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù đối với một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 thực hiện theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/201 HOT

(2 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-06-27
6.16 MB
4,327
zip.png Công văn số 761/SXD-VP ngày 16/5/2017 của Sở Xây dựng về việc báo cáo thống kê, tổng hợp ngành Xây dựng theo Thông tư 06/2012/TT-BXD 6 tháng đầu năm 2017

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-05-18
210.62 KB
79

Văn bản mới ban hành

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy