Tìm kiếm

TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert

* Lĩnh vực khoa học: Tự nhiên

* Đơn vị thực hiện: Học viện nông nghiệp Việt Nam

* Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2017 đến tháng 3/2019

* Nội dung:

Nội dung 1: Nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, tình hình sử dụng và biến động đất đai giai đoạn 2010-2016 liên quan đến công tác tạo quỹ đất xây dựng kết cấu hạ tầng tại TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn và huyện Kỳ Sơn

Nội dung 2: Nghiên cứu đánh giá thực trạng tạo quỹ đất xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 2010-2016 tại TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn và huyện Kỳ Sơn

Nội dung 3Nghiên cứu nhu cầu và khả năng tạo quỹ đất xây dựng kết cấu hạ tầng tại thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn và huyện Kỳ Sơn

* Kết quả đạt được:

Đề tài đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực trạng tình hình sử dụng và biến động đất đai, phân tích nhu cầu sử dụng và khả năng tạo quỹ đất phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng tại thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn và huyện Kỳ Sơn. Đề xuất giải pháp tạo quỹ đất xây dựng kết cấu hạ tầng cho thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn và huyện Kỳ Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng bản đồ tỷ lệ 1/50.000 tạo quỹ đất xây dựng kết cấu hạ tầng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn và huyện Kỳ Sơn.

Ngày 19/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 19/4/2018 thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 đạt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa 25%. Chi tiết theo file đính kèm

Ngày 19/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 19/4/2018 thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 đạt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa 25%. Chi tiết theo file đính kèm

Ngày 19/4/2018 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 19/4/2018 thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình hàng năm và 05 năm, giai đoạn 2017-2021. Chi tiết theo file đính kém 

Ngày 19/4/2018 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 19/4/2018 thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình hàng năm và 05 năm, giai đoạn 2017-2021. Chi tiết theo file đính kém 

speeed

DONGIA

soxaydungnong

DVCQG

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy

064137
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
2258
3199
7225
43247
33604
30533
64137

Your IP: 44.200.30.73
2022-08-16 19:38