Tìm kiếm

TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert

Ngày 2/11/2018, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu 2 dự thảo TCVN do Viện KHCN xây dựng (IBST) biên soạn, gồm: TCVN “Bảo vệ khu vực và công trình chịu các quá trình địa chất nguy hiểm - Nguyên tắc cơ bản” và TCVN “Khảo sát địa chất công trình phục vụ xây dựng”. Cuộc họp do TS. Trịnh Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

 khoa hoc 4

Toàn cảnh cuộc họp

Trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt dự thảo TCVN “Bảo vệ khu vực và công trình chịu các quá trình địa chất nguy hiểm - Nguyên tắc cơ bản”, TS. Lê Thị Thu Huyền - Chủ nhiệm đề tài cho biết, hiện nay nhiều nước phát triển trên thế giới đều có tiêu chuẩn về bảo vệ khu vực và công trình chịu các quá trình địa chất nguy hiểm, trong khi Việt Nam chưa có. Những năm gần đây, ở nước ta, các hiện tượng địa chất, địa chất công trình phát sinh với tần suất cao, quy mô lớn đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Do đó, việc biên soạn TCVN này là rất cần thiết.

TCVN “Bảo vệ khu vực và công trình chịu các quá trình địa chất nguy hiểm - Nguyên tắc cơ bản” được nhóm tác giả biên soạn trên cơ sở chuyển dịch tiêu chuẩn SP 116 - 13330 - 2012 của Nga, có sự tham khảo các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Nội dung của TCVN gồm: Phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ và định nghĩa; quy định chung; các công trình và giải pháp chống trượt và đá lở; các công trình và giải pháp chống lũ bùn đá; giải pháp chống karst; các công trình và giải pháp bảo vệ bờ; các công trình và giải pháp chống úng ngập; các công trình và giải pháp bảo vệ chống ngập lụt và các phụ lục tham khảo.

Đối với dự thảo TCVN “Khảo sát địa chất công trình phục vụ xây dựng”, PGS.TS Đoàn Thế Tường, chủ nhiệm đề tài cho biết, tiêu chuẩn này được biên dịch dựa trên tiêu chuẩn SP 11-105-97 của Nga, có lược bỏ một số nội dung không phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam. Các tiêu chuẩn Nga có viện dẫn trong nguyên bản đều được thay thế bằng các tiêu chuẩn Việt Nam tương đương.

Nội dung tiêu chuẩn này gồm 4 phần: Nguyên tắc chung, 12 phụ lục; khảo sát địa chất công trình trong vùng phát triển quá trình địa chất, địa chất công trình nguy hiểm, 9 phụ lục; khảo sát địa chất công trình trong vùng phân bố các lại đất đặc biệt, 7 phụ lục; khảo sát địa chất công trình trong điều kiện tự nhiên, kỹ thuật đặc biệt, 4 phụ lục.

Nhằm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh 2 dự thảo tiêu chuẩn nêu trên, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý về tên, nội dung dự thảo tiêu chuẩn để nhóm tác giả nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa.

Kết luận cuộc họp, TS. Trịnh Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng đánh giá 2 nhóm tác giả thuộc viện IBST đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao, 2 bản dịch đạt chất lượng tốt, bám sát nội dung bản gốc. Tuy nhiên, các dự thảo cần được rà soát, biên tập, chỉnh sửa các lỗi đánh máy, sử dụng chính xác, thống nhất các thuật ngữ chuyên ngành.

TS. Trịnh Việt Cường yêu cầu 2 nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của Hội đồng, sớm hoàn thiện Báo cáo, trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Hội đồng KHKT Bộ Xây dựng đã nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu thông qua dự thảo TCVN “Bảo vệ khu vực và công trình chịu các quá trình địa chất nguy hiểm - Nguyên tắc cơ bản”, với kết quả đạt loại Khá và TCVN “Khảo sát địa chất công trình phục vụ xây dựng”, đạt loại Xuất sắc.

 

Theo: Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng

speeed

DONGIA

soxaydungnong

DVCQG

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy

064159
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
2280
3199
7247
43247
33626
30533
64159

Your IP: 44.200.30.73
2022-08-16 19:48